Garanties de devolució en el teu Forfet de Temporada

Garantia d'esquí

Quan s'aplica? S'aplicarà en compres on-line en període de venda Early Booking i Preu Promo i hagin esquiat menys de 5 dies a data de tancament d'estació. 
 
Com funciona? El client tan sols haurà de pagar els seus dies esquiats a preu de taquilla i es retornà la diferència del preu pagat del Forfet de Temporada en la mateixa targeta de crèdit amb la qual es va efectuar la compra. 
 
Quan puc sol·licitar-la? Es pot sol·licitar durant la temporada en curs i fins a l'11 d'abril del 2021. 

Garantia de temporada COVID-19

Quan s'aplica? S'aplicarà en cas que es produeixi un tancament forçós de l'estació a causa d'un rebrot del COVID-19, així com el tancament de fronteres amb Andorra i/o el confinament regional del lloc de residència oficial del titular del Forfet de Temporada. 
 
Com funciona? 
Compra en període Early- Booking: En el cas de no haver utilitzat el forfet es retornarà el 100% de l'import pagat. Si el client ja l'ha utilitzat es retornarà l'import pagat segons l'utilització del Forfet de Temporada i el mes de tancament. El % a retornar segons el mes de tancament és el següent: gener, 100%; febrer, 80%; març, 50% i abril, 15%.  
 
Compra en període preu promo: En cas de no haver utilitzat el forfet s'applicarà la Garantia d'Esquí sempre i quan es reuneixin les condicions indicades. Consultar. 
Si el client ja ha utilitzat el forfet, s'efectuarà un val compensació a bescanviar per la T2122 segons l'utilització del Forfet de Temporada i el mes de tancament de l'estació. El % a retornar segons el mes de tancament és el següent: gener, 100%; febrer, 80%; març, 50% i abril, 15%.  
 
En cas de tancament avançat d'estació, quin % de devolució s'aplica? El % de devolució es calcularà tenint en compte l'amortització del Forfet de Temporada, valorant els dies d'esquí segons la tarifa del forfet de dia, i l'import pagat del Forfet de Temporada. 
 
Quan es considera amortitzat un Forfet de Temporada? Els forfets amortitzats no tenen dret a compensacions. Es considera amortitzat, en el cas del Forfet No Resident, quan s'han esquiat 13 o més dies. En el cas del Forfet Residents, a partir de 7 o més dies. Per tipologies de forfets reduïdes es calcularan en base a l'import pagat i els dies esquiats. 
 
Quan puc sol·licitar-la? Es pot sol·licitar durant la temporada en curs i fins el 16 de maig de 2021.
 

Política de compensació

Quan s'aplica? S'aplicarà en cas d'accident o malaltia que impedeixi seguir esquiant. 
 
Com funciona? S'efectuarà un val compensació a bescanviar per la T2122 segons l'utilització del Forfet de Temporada en la temporada en curs.
 
Quin és el percentatge de devolució segons els dies esquiats?
D'1 a 3 dies d'esquí: val compensació del 100% o aplicació de la "Garantia d'Esquí" en cas de reunir les condicions. 
De 4 a 10 dies d'esquí: es cobraran els dies esquiats a preu del forfet de dia a taquilles. Val compensació amb la diferència sobre l'import pagat. 
De 11 a 13 dies: val d'un 10% de descompte del valor de compra del Forfet de Temporada 20-21. 
Més de 14 dies d'esquí: es considera que el Forfet de Temporada ja ha estat amortitzat. 

Assegurança temporada d'esquí

Què em cobreix? Aquesta assegurança et cobreix en cas d'accident d'esquí a pistes. 
 
On i quan s'ha de contractar? L'assegurança s'ha de contractar durant el procés de compra del Forfet de Temporada i/o abans del primer dia d'esquí. Un cop el forfet hagi estat utilitzat, no es podrà contractar. 
 
Quin és el preu? El preu és de 56 €.  Aquesta assegurança no s'inclou en la tarifa del Forfet de Temporada ni en cap altra de les garanties del Forfet de Temporada 20-21. 

T'interessa ...

Grandvalira 2020-2021
Proudly developed with by Bitanube