grandvalira-medioambiente-1

Compromís amb el medi ambient

El compromís amb la conservació de l’entorn és cada cop més palès en la nostra societat, i la normativa és cada cop més estricta. Per a Grandvalira, el respecte envers el medi ambient és una prioritat per la qual lluitem dia a dia, intentant causar l’impacte més baix possible, aprofitant tots els recursos necessaris, però sempre amb una actitud de respecte i conservació. 

Els diferents equips treballen amb unes pautes estratègiques per garantir la sostenibilitat, a més d’incentivar els visitants perquè també ells actuïn de manera responsable amb l’entorn natural.

Grandvalira

Grandvalira Soldeu - El Tarter

Política mediambiental

La nostra política mediambiental va més enllà de la mateixa activitat. Demanem a proveïdors i subcontractistes que signin el document Respecte ambiental com a compromís en una gestió respectuosa del medi ambient. A més, prioritzem l’ús de materials sostenibles i la preservació dels recursos naturals que fem servir. L’aigua és un bé preuat i de primera necessitat per a Grandvalira, i per això disposem de diversos sistemes que permeten controlar l’ús d’aquest recurs durant tot l’any i evitar-ne el malbaratament.

El sistema d’innivació optimitza l’ús dels recursos naturals mitjançant la informació dels sonars instal·lats a les màquines trepitjaneu i la cartografia GPS de totes les pistes de l’estació. Aquesta informació tradueix l’estat real del mantell nival i els canons de neu que produeixen, quan les condicions meteorològiques són òptimes, la quantitat estrictament necessària, sense malgastar aigua ni electricitat. També es contribueix a la reducció de l’emissió de CO₂ a l’atmosfera.

En el nostre esforç per reduir les nostres emissions de CO₂, el 100 % de l’electricitat utilitzada a la nostra estació prové d’energies renovables. El segell LLUM VERDA emès per FEDA i ratificat pel Govern d’Andorra certifiquen el nostre compromís.

Grandvalira prioritza l’esforç i la inversió per minimitzar l’impacte paisatgístic de les nostres instal·lacions. L’estació vetlla per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi la biodiversitat. En aquest sentit, a Grandvalira protegim la fauna mitjançant accions com la senyalització dels cables dels remuntadors per evitar accidents d’aus, conservem i defensem el medi natural on es troba el gall de bosc, una espècie protegida a tota Europa, i treballem amb la pagesia per facilitar i salvaguardar els usos històrics de les muntanyes.

A més, treballem per revegetat els espais del territori que han estat intervinguts. Una part d’aquestes accions es duen a terme fent servir llavors autòctones del país recollides pels mateixos operaris de l’estació, conservades i reintroduïdes en el paisatge.

Els plans triennals de revegetació de les zones malmeses ajuden a mantenir el paisatge i afavorir l’equilibri natural de l’entorn.

Totes aquestes accions es porten a terme per preservar els recursos de l’entorn de l’estació, comptem amb un pla de gestió ambiental específic, polítiques i procediments per assolir aquests objectius d’acord amb la norma ISO 14001:2015. 

Qualitat

A Grandvalira Soldeu - El Tarter disposem d’un pla de gestió ambiental, polítiques i procediments concrets per aconseguir aquestes fites d’acord amb la norma ISO 14001:2015. En aquests sectors de l’estació disposem d’una gestió de qualitat per satisfer les necessitats i els requisits de totes les parts interessades. Per a aquesta tasca comptem amb la certificació ISO 9001:2015, que garanteix que es pugui oferir la qualitat que mereixen els esquiadors a partir d’un conjunt de polítiques, procediments i eines.

Prevenció de riscos

A Grandvalira Soldeu - El Tarter disposem de la norma ISO 45001:2018, mitjançant el Sistema de gestió de seguretat i salut en el treball, que preveu aspectes relacionats amb la salut, el benestar i la seguretat dels treballadors. Organitzem revisions mèdiques periòdiques per als treballadors i cada temporada invertim en cursos de formació sobre seguretat en el lloc de treball.

Seguretat alimentària 

Els sectors de Soldeu, El Tarter i Canillo estan certificats d’acord amb l'ISO 22000, amb l'objectiu bàsic de garantir la seguretat alimentària. De manera paral·lela, es millora la protecció del consumidor i s'enforteix la seva confiança. Així mateix, establim requisits i paràmetres de gestió eficaços.

L'obtenció d'aquesta certificació demostra públicament el nostre compromís en un tema tan sensible per a la societat i l'opinió pública com és el de la seguretat alimentària, i col·loca l'organització en situació d'avantatge en enfront dels seus competidors. Grandvalira és pionera i de les poques estacions del món que compten amb aquesta certificació.

Desenvolupament Sostenible

A Grandvalira estem convençuts que la qualitat de la nostra col·laboració amb les parts interessades contribueix al nostre rendiment econòmic, ambiental, ètic i social. És per això que preservem la riquesa del nostre entorn, promovem la paritat i la diversitat i actuem per ser reconeguts com a empresa de referència.

En aquest sentit, a Grandvalira ens hem alineat amb l’Agenda 2030 i hem implementat voluntàriament objectius de desenvolupament sostenible:

  • Plans d’igualtat i gestió de la diversitat i inclusió.
  • Conciliació de la vida personal, laboral i familiar.
  • Plans de formació.
  • Gestió sostenible de l’aigua i del sanejament de les aigües residuals.
  • Ús eficient i responsable dels recursos hídrics.
  • Augment de l’ús de productes eco dissenyats i materials amb certificacions eco responsables i sostenibles.
  • Consum responsable: suport a productors locals, km 0 i compra de material amb certificacions acreditades.
  • Augment de l’ús d’energia renovable i de l’eficiència energètica.
  • Càlcul i seguiment de la petjada de carboni.