Indica en qué idioma quieres navegar por nuestra web.
Indica en quin idioma vols navegar per la nostra web.
Specify your preferred language for browsing our website.
Indiquez dans quelle langue vous souhaitez naviguer sur notre site.

Season

Llengua

 • Català
 • Español
 • Français
 • English

Condiciones de venta (Forfet Plus+)

Termes i condicions de venda del Lloc Web

Forfet Plus +

GRANDVALIRA RESORTS, S.A. posa a la seva disposició un servei de compra en línia que li permetrà comprar els productes/serveis disponibles a la nostra pàgina web.

En el present document s’estableixen las “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” que regulen el funcionament d’aquest Lloc web i la contractació/reserva de productes/serveis a través de grandvalira.com i els seus subdominis. L'ús del Lloc web constitueix que li sigui d'aplicació l'acceptació d'aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte o consulta sobre elles pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al Client a través de:
Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA han estat redactades de conformitat amb allò que estableix:
La Llei 12/2013, del 13 de juny del Comerç , Llei 13/2013 del 13 de juny, de competència efectiva i protecció al consumidor, Decret del 07-08-2013 d’aprovació del Reglament regulador dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en matèria de consum.
 1. Informació general de contacte
 2. Definicions i objecte
 3. Producte i servei
 4. Accés de persones usuàries
 5. Normes d’ús del Lloc web
 6. Propietat intel·lectual i industrial
 7. Notificació d’infraccions
 8. Formalització del contracte i reserves
8.1 Tarifes
8.2 Procediment de reserves
8.3 Pressupostos
8.4 Confirmació de la reserva
8.5 Signatura manuscrita
8.6 Servei gratuït de lliurament de la documentació
 1. Pagament
 2. Condicions generals de l'adqusició del Forfet Plus+
10.1 Què és el Forfet Plus+?
10.2 Formalització del contracte
10.3 Modalitat de pagament
10.4 Confirmació de la comanda
10.5 Entrega del producte
10.6 Assegurança
10.7 Anul·lació del Forfet Plus+
10.8 Pèrdua o robatori
10.9 Infraccions i sancions civils
 1. Modificació o anul·lació del servei per part de GRANDVALIRA RESORTS o del PRESTADOR DE SERVEIS
 2. Modificació o anul·lació del servei en cas de restriccions o mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19 SARS-CoV-2
 3. Queixes i reclamacions
 4. Assegurances de viatge
 5. Assegurança d’esquí
 6. Serveis d’allotjament: Règim i classificació
 7. Responsabilitat i Seguretat de les transaccions
 8. Atenció al Client / Serveis de mediació 
 9. Responsabilitats 
 10. Responsabilitat i limitació per enllaços des d’altres pàgines web
 11. Responsabilitat i limitació per enllaços a altres pàgines web
 12. Publicitat
 13. Protecció de dades personals 
 14. Miscel·lània 

1. Informació general de contacte

De conformitat amb l’article 27 de la Llei 13/2013, del 13 de juny de competència efectiva i protecció del consumidor, s'informa que la titularitat d'aquest lloc web, grandvalira.com, (des d'ara Lloc web) i els seus subdominis l'ostenta: GRANDVALIRA RESORTS, S.A.,  [des d’ara GRANDVALIRA RESORTS] proveïda de NRT: A706067F, inscrita al Registre de Comerç Nº 917870Z, i les dades de contacte són:
 
Adreça: Av. Carlemany, 68 Despatx 401 Edifici Illa Carlemany – AD700 Escaldes-Engordany (Andorra)
 
 

2. Definicions i objecte 

Els termes utilitzats en les presents condicions es defineixen de la següent manera:
“Usuari”: Qualsevol persona que navegui per la pàgina web.
“Client”: Aquella persona que reserva un o més serveis dels que s’ofereixen en la pàgina web.
“Servei”: Qualsevol prestació que ofereix GRANDVALIRA RESORTS en el Lloc web, com la reserva de forfaits, allotjaments, restaurants, etc.
“Proveïdor o prestador de serveis”: Fa referencia a qualsevol proveïdor de serveis que ofereix el servei contractat pel Client, el qual no ofereix directament GRANDVALIRA RESORTS.
“Comanda”: Contractació d’un servei mitjançant la pàgina web.
El propòsit de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” és en primer lloc, informar als usuaris Clients de les condicions i modalitats en què GRANDVALIRA RESORTS, procedirà a la venda del productes/serveis oferts i, en segon lloc, informar sobre els drets i obligacions de “les parts” en el marc de la venda dels productes/serveis per part de GRANDVALIRA RESORTS al Client (en endavant “el Client”).
Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s'aplicaran sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de serveis realitzades a través del Lloc web. Per tant, "el Client", al realitzar una contractació de productes/serveis reconeix conèixer amb caràcter previ a la realització de la Comanda les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", i les accepta total i plenament. 
 GRANDVALIRA RESORTS es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA". No obstant això, seran aplicables a la Comanda aquelles que el Client hagués acceptat en el moment de realitzar la contractació. Per aquest motiu, es recomana al Client que llegeixi, desi i imprimeixi una copia de les presents Condicions Generals de venda al formalitzar la compra.
Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” inclouen les Condicions Generals d’ús del Lloc web i es completaran amb les disposicions de la Política de Privadesa i la Política de Cookies.
Així mateix, la contractació d’un servei turístic ofert per un dels proveïdors de serveis que figuren al Lloc web, implica l’acceptació explicita de les condicions particulars i polítiques de contractació de cada proveïdor de serveis en qüestió. 
 
 

3. Producte i Servei

GRANDVALIRA RESORTS, a través del Lloc web, actua alhora com a propietària i com a promotora de Proveïdors de serveis i, posa a la venda els productes/serveis següents:
Forfait, classes d’esquí, activitats d’aventura, serveis de restauració, reserves d’allotjament, així com altres serveis presents al domini i subdominis de GRANDVALIRA RESORTS.
Els serveis que es poden contractar al Lloc web i tots els seus subdominis, es poden reservar individualment o de manera combinada, com a paquet de serveis.
 
 

4. Accés de persones usuàries

El simple accés al Lloc web, atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària.
L'ús de serveis oferts a la pàgina web és lliure per a les persones usuàries, no comportant cap comissió ni cost de cap tipus en l'accés a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per la persona usuària, que serà a càrrec d'aquest.
L'accés a través d'aplicacions de tercers (per exemple, Facebook) implica que la seguretat en l'accés per aquesta via és responsabilitat d'aquestes entitats. Així mateix, el Lloc web declina qualsevol responsabilitat directa o indirecta per la caiguda dels sistemes o poca disponibilitat de la web o qualsevol situació similar.
 
 

5. Normes d’ús del Lloc web

La persona usuària serà responsable de la totalitat dels seus continguts publicats i de la seva veracitat. La persona usuària serà l'única responsable de les manifestacions falses, inexactes o desactualitzades que es realitzin i dels perjudicis que, al respecte, causi a GRANDVALIRA RESORTS o a terceres persones com a conseqüència de l'incompliment d'aquest deure.
Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, la persona usuària accepta que la major part de les comunicacions amb GRANDVALIRA RESORTS siguin electròniques, a través del correu electrònic indicat pel propi usuari o Client.
A efectes contractuals, l'Usuari consent a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que GRANDVALIRA RESORTS enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.
L'Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb GRANDVALIRA RESORTS a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s'escau, a través dels espais de contacte del Lloc web. Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, GRANDVALIRA RESORTS pot contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic o a l'adreça postal facilitada.
La persona usuària es compromet a fer un ús raonable i raonat dels serveis del Lloc web i a complir les "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", reservant -se GRANDVALIRA RESORTS el dret de limitar si així ho estimés convenient.
El lloc web està regit per la legislació aplicable a Andorra. GRANDVALIRA RESORTS no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment i declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.
Queda terminantment prohibit:
 • Utilitzar el nom de GRANDVALIRA RESORTS amb fins professionals o lucratius directa o indirectament.
 • Utilitzar el Lloc web GRANDVALIRA RESORTS per a fins que no siguin l’adquisició de productes i/o serveis
 • Realitzar compres falses o fraudulentes. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria a les autoritats competents.
 • La publicació de contingut ofensiu, de qualsevol classe, sexista, racista, difamatori i/o contrari a la legislació vigent a Andorra.
 • Calumniar, abusar, acorralar, molestar, amenaçar o infringir els drets legals, com els drets de privacitat o publicitat, entre d’altres.
 • Utilitzar la pàgina web per a fins de promoció no autoritzats expressament per l'equip GRANDVALIRA RESORTS o la difusió de contingut publicitari no autoritzat.
 • Suplantar la identitat, amb les conseqüències legals que d'això es deriven.
 • Difondre, publicar o sol·licitar informació que promogui la realització de cap acte il·lícit en la seva jurisdicció, incloent, però no limitant a: fraus electrònics, SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery i qualsevol altre tipus de conducta que sigui considerada un acte il·legal.
 • Realitzar qualsevol ús fraudulent del Lloc web.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del Lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de GRANDVALIRA RESORTS o de la titular dels mateixos, llevat que l'usuari o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.
Qualsevol ús aliè a GRANDVALIRA RESORTS, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements de la mateixa està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de GRANDVALIRA RESORTS.
La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a GRANDVALIRA RESORTS.
GRANDVALIRA RESORTS reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l'ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.
GRANDVALIRA RESORTS no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el Lloc web, els serveis o els continguts.
 

7. Notificació d’infraccions

En cas que la persona usuària infringeixi drets de propietat intel·lectual i / o industrial o qualsevol altre dret de terceres persones, serà advertit per GRANDVALIRA RESORTS en el moment en què aquesta tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts infractors. En aquest cas, la persona usuària respondrà per aquestes infraccions.
Si qualsevol persona o entitat considera que els continguts publicats al lloc web infringeixen els seus drets a l'honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol dret podrà comunicar-ho a GRANDVALIRA RESORTS per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el Lloc web amb l'assumpte "Vulneració de drets", sol·licitar la seva retirada i aportar la informació:
 1. identificació dels drets protegits per la legislació vigent al respecte que es consideren violats,
 2. identificació dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per permetre a GRANDVALIRA RESORTS ubicar aquest material en el Lloc web,
 3. informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè GRANDVALIRA RESORTS pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat,
 4. una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és veraç i exacta i que és titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat o autoritzada a actuar en nom d'aquest i,
 5. còpia del D.N.I., passaport o un altre document que acrediti la seva identitat. 
GRANDVALIRA RESORTS atendrà la petició i si considera que la persona o entitat té motius o causes justificades per sol·licitar la retirada d'aquests continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del Lloc web de manera que no siguin accessibles per les persones usuàries ni tan sols des de la memòria cau.
 
 

8. Formalització del contracte i reserves

El Client podrà formalitzar, a la seva elecció, amb GRANDVALIRA RESORTS la contractació dels productes/serveis oferts en qualsevol de les llengües en què aquestes "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" estan disponibles en aquest Lloc web.

8.1 Tarifes

El preu de venda, està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la contractació dels productes/serveis oferts en el Lloc web. El preu de venda dels productes/serveis que apareix en el Lloc web podrà ser modificat per GRANDVALIRA RESORTS en tot moment, sent el preu que s'aplicarà a la compra el que apareix a la pantalla en el moment de realitzar la Comanda.
Les tarifes que s’indiquen al Lloc web dels Serveis d’estació (forfaits, classes d’esquí, etc.), poden ser fixes o dinàmiques. Aquestes tarifes seran publicades en els diferents canals de venda, on es reflexaran els preus dels productes per dia i per cada tipus de forfait i categoria. Els canvis efectuats en els preus de venda, en funció de la disponibilitat i aforament de l’estació seran degudament informats al Client al Lloc web.
Els preus inclouen l'Impost general indirecte (IGI) que resultés aplicable en la data de la Comanda d'acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que GRANDVALIRA RESORTS ven en el Lloc web.
Sense perjudici de les Comandes realitzades pel Client, GRANDVALIRA RESORTS, podrà en tot moment modificar l'assortiment dels productes/serveis oferts per a la venda en el Lloc web, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors. 
 
De conformitat amb la normativa aplicable, el Client tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en el Lloc web, tota aquella informació que el Proveïdor de serveis/productes hagi facilitat a GRANDVALIRA sobre les característiques fonamentals dels productes/serveis que desitgi adquirir.

8.2 Procediment de reserves 

El Client haurà de seguir el procediment de compra i/o reserva de grandvalira.com, durant el qual diversos productes/serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra. El Client tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors. A partir del moment en què el Client confirmi la seva comanda fent clic sobre la icona "PASSAR PER CAIXA" (en endavant, la "Comanda") es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament.

8.3 Pressupostos

En el procés de compra, el Client té l’opció de guardar els productes/serveis afegits a la cistella o espai final de compra com un pressupost, per confirmar-los i pagar-los posteriorment. El Client podrà consultar el pressupost des de la bústia del seu correu electrònic o des de l’apartat “Els meus pressupostos” dins de l’espai privat del seu compte. Els preus i disponibilitat dels serveis guardats com a “Pressupostos” son a títol informatiu i estaran subjectes a la revisió de disponibilitat en el moment de la confirmació de la reserva.

8.4 Confirmació de la reserva

La Comanda serà confirmada per GRANDVALIRA RESORTS mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Client, on rebrà automàticament el bo/localitzador de la reserva, en el qual figuraran els elements essencials dels serveis i productes contractats, el preu i la data en la qual es gaudirà del servei.
La reserva no quedarà confirmada fins que no es realitzi el pagament íntegre dels productes/serveis contractats.  En cas contrari, la reserva quedarà anul·lada.
 
El bo/localitzador te caràcter de rebut i el Client haurà de presentar-lo a les taquilles de l’estació, o a la recepció de l’allotjament o servei contractat, com a resguard del pagament efectuat per poder fer ús dels serveis contractats, juntament amb el DNI/Passaport del titular de la reserva. En el cas de que el Client no rebi el bo de confirmació/localitzador, s’aconsella que contacti amb nosaltres a través del servei d’Atenció al Client.
D'altra banda, GRANDVALIRA RESORTS no assumeix cap responsabilitat en cas d'error en la introducció del correu electrònic i, per tant,  de la no recepció del correu electrònic de confirmació de la comanda. 
El Client, podrà sol·licitar la remissió de la factura dels serveis prestats per GRANDVALIRA RESORTS i rebre-la en format paper. Així mateix, l'expedició de la factura electrònica estarà condicionada a l'obtenció prèvia del consentiment exprés del Client en el procés de compra, podent-ho revocar en qualsevol moment, dirigint-se al formulari de contacte: https://www.grandvalira.com/ca/contacta-grandvalira 

8.5 Signatura manuscrita

Ateses les característiques especials de la contractació a distància, el Client reconeix la impossibilitat de signar la carta de pagament, document mitjançant el qual es presta habitualment la conformitat de la transacció. Per tant, renuncia a la signatura del document per a tota la transacció electrònica generada com a conseqüència de la reserva a través de la pàgina web. La persona que realitzi una reserva a través de la pàgina web, ha de tenir autorització per fer-ho en nom de tots els components del grup que faran el viatge i ha de confirmar que les persones que formen part del grup, accepten les condicions de la reserva. A més, aquesta persona serà responsable del cost de la reserva, incloses les comissions de cancel·lació o modificació. De la mateixa manera, aquesta persona informarà la resta d’integrants del grup dels detalla de la confirmació i de qualsevol altra informació pertinent.

8.6 Servei gratuït de lliurament de documentació 

Amb la finalitat de facilitar i agilitzar l’accés a l’estació d’esquí, GRANDVALIRA RESORTS posa a disposició del Client un servei gratuït de lliurament de la documentació de la reserva (forfait físic, bons amb els serveis de l’estació, etc.), directament a l’allotjament reservat pel Client. Aquest servei s’ofereix únicament a les reserves que inclouen la contractació d’allotjament i a reserves fetes i abonades al menys 48 hores abans de la data d’arribada.
El client haurà de presentar un bo independent per a cadascun dels serveis contractats que, per causa de la seva ubicació, tingui lloc fora del domini esquiable de GRANDVALIRA RESORTS.
 
 

9. Pagament

9.1 Mitjans de pagament 

Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar al Lloc web són: targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades en el Lloc web de GRANDVALIRA RESORTS són les següents: Visa i Mastercard.
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzés el pagament, GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable en el retard de la confirmació de la reserva  i no podrà formalitzar cap contracte amb el Client.

9.2 Seguretat en les operacions de pagament

Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targetes bancàries, el Client ha de comunicar a GRANDVALIRA RESORTS el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Client.
 
En el marc de la lluita contra el frau per Internet, les dades relatives a la Comanda del Client podran ser comunicades a tercers habilitats per la llei o designats per GRANDVALIRA RESORTS, amb l'única finalitat de verificar la identitat del Client, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament prevista.
Un cop contemplat aquest control, GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret d'exigir fotocòpia del document d'identitat del Client i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat del Client. El Client disposa d'uns drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que preveu la Política de Privadesa.
GRANDVALIRA RESORTS utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos pel Client durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

10. Condicions generals d'adquisició del Forfet Plus+

 10.1. Què és el Forfet Plus+?

El Forfet Plus+ és un forfet personal i intransferible de pagament per ús. Està dirigit a tots aquells clients que volen gaudir de la neu al màxim, al millor preu i sense haver de passar per la taquilla cada vegada. Amb la contractació d'un Forfet Plus+, esquiar a Grandvalira i Ordino Arcalís és més econòmic; a més, té validesa durant tota la temporada d'hivern en què s'adquireix el producte. El Client només pagarà pels dies que el faci servir, i les esquiades es premiaran amb descomptes, de manera que, a partir del segon dia, el Client obtindrà un 15 % de descompte diari sobre el PVP del forfet a la taquilla. El suport del Forfet Plus+ és recarregable. Per aquest motiu, recomanem conservar-lo quan acabi la temporada per poder-lo utilitzar més endavant.

10.2. Formalització del contracte

El Client podrà adquirir aquest producte únicament a través del subdomini www.plus.grandvalira.com de GRANDVALIRA RESORTS.
El Client, degudament registrat, ha de seguir el procediment de compra de plus.grandvalira.com, durant el qual pot seleccionar el producte en la modalitat de forfet que li interessi (adult, júnior, sènior o infant), així com la dels seus acompanyants, i afegir-los a la cistella o a l'espai final de compra. Els menors de 6 anys tenen el forfet gratuït. El Client té la possibilitat de comprovar els detalls de la comanda i de corregir qualsevol error que hi trobi. A partir del moment en què el Client confirmi la comanda fent clic a la icona de "TPV PAGAMENT ÚNIC" (en endavant, la "Comanda"), es considera que n'ha acceptat el contingut i les condicions generals de contractació en qüestió amb coneixement de causa, i, en concret, el fet que la Comanda implica l’obligació de pagament.
El Client es compromet a comunicar als acompanyants, dels quals també s'expedirà un forfet, quins són els drets i obligacions que es deriven del seu ús, i s’entén que els accepten i que són vinculants des que es contracta el servei.

10.3. Modalitat de pagament

L'única modalitat de pagament admesa en el procés de compra és: Targeta bancària. A través del Lloc web només es carregarà l'import d'1 € en concepte d'activació del producte i, posteriorment, només s'efectuarà el càrrec que correspongui per dia d'ús de les pistes d'esquí, d'acord amb les tarifes i altres condicions especials publicades al lloc web de les estacions d'esquí i als subdominis, les quals el Client declara que coneix i accepta, i que es quantifiquen com s'indica a continuació:
• El primer dia d'ús, al Client que ha adquirit el Forfet Plus+, se li cobrarà de la seva targeta bancària, de manera automàtica o, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies després de l'ús, el preu íntegre de la Tarifa de taquilles de Forfet d'1 dia de l'estació d'esquí que correspongui.
• A partir del segon dia d'ús i els dies successius, al Client se li cobrarà de la seva targeta bancària, de manera automàtica o, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies després de cada ús, el preu resultant d'aplicar al preu de Taquilla del Forfet d'1 dia de l'estació d'esquí corresponent, un descompte lineal del 15 %.
Les estacions d'esquí estableixen, a través del Lloc web i subdominis, l'import màxim que podrà facturar-se al Client, sigui quin sigui el nombre de dies d'ús, inclosa l'assegurança.
El Client ha de tenir en compte que si la targeta bancària que ha facilitat durant el procés de compra caduca, s'extravia o es dona de baixa durant el període de temporada contractat, ha de posar-se en contacte al més aviat possible amb el nostre departament d'atenció al client de Forfet Plus+ per actualitzar les seves dades a través del formulari següent https://www.grandvalira.com/contacta-grandvalira; si no ho fa, es bloquejarà el Forfet contractat pel Client i no podrà accedir a les pistes d'esquí.
Per a qualsevol dubte o incidència amb el Forfet Plus+, pot contactar amb nosaltres a través de: https://www.grandvalira.com/contacta-grandvalira

10.4. Confirmació de la comanda

La Comanda es confirma per part de GRANDVALIRA RESORTS mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Client, en què rebrà automàticament el bo/localitzador de la Comanda i en què constaran els elements essencials dels serveis i productes contractats.

10.5. Entrega del producte

Els productes adquirits durant el procés de compra de Forfet Plus+ es lliuraren personalment al Client a les instal·lacions de l'Estació d'esquí que el Client hagi indicat durant el procés de compra.
Per poder recollir el producte a les instal·lacions de l'estació d'esquí, el Client ha de mostrar el localitzador de la comanda efectuada, juntament amb un document d'identificació personal amb fotografia vàlid per acreditar-ne la identitat, i firmar l'acusament de rebuda que li facilitaran amb la recepció del forfet de l'estació d'esquí.
Addicionalment, el Client que hagi fet ús d'aquest tipus de Forfet una temporada anterior i disposi del suport, pot optar-ne a la recàrrega en línia.
Un cop adquirit personalment el Forfet, el Client pot fer-ne ús i practicar l'activitat d'esquí a les estacions de Grandvalira i d'Ordino Arcalís amb el mateix suport, indistintament.

10.6. Assegurança

Si vol contractar una assegurança d'assistència mèdica a les pistes d'esquí i de responsabilitat civil, ho ha de fer durant el procés de compra del producte Forfet Plus+. El cost de l'assegurança (5,50 €/persona i dia) es carrega de manera automàtica a la targeta bancària que faciliti el Client cada cop que faci ús del Forfet de manera diària. La validesa de l'assegurança és la mateixa que la del forfet contractat.
En cas que no hagi afegit la contractació de l'assegurança durant el procés de compra, pot fer-ho personalment a les Taquilles quan vulgui retirar el Forfet Plus+ el primer dia, i cal que ho sol·liciti prèviament abans de la impressió del Forfet. Si ja s’ha fet servir el forfet per primera vegada, no es pot optar a contractar l'assegurança.

10.7. Anul·lació del Forfet Plus+

GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret d'anul·lar el Forfet Plus+ que hagi adquirit el Client en qualsevol de les circumstàncies següents:
 1. En cas d'un informe negatiu fet per l'empresa de valoració del risc creditici.
 2. En cas d'impagament de qualsevol de les sumes degudes.
 3. En cas de pèrdua o robatori del Forfet Plus+.
 4. En cas d'alteració física del Forfet o que l’utilitzi una persona que no sigui el Titular.
 5. En cas que l'usuari posi en perill la seguretat de les instal·lacions, la integritat d'altres usuaris o del personal de l'estació d'esquí.
En les dues primeres circumstàncies, l'anul·lació tindrà efecte des del moment en què GRANDVALIRA RESORTS ho notifiqui al Client mitjançant un correu electrònic. En la resta de circumstàncies: 
El Client tindrà dret a anul·lar el Forfet Plus+ adquirit abans que finalitzi la temporada. Per fer-ho, cal que es posi en contacte amb GRANDVALIRA RESORTS a través del formulari següent: https://www.grandvalira.com/contacta-grandvalira 
L'anul·lació del producte Forfet Plus+, per qualsevol de les circumstàncies previstes en aquestes Condicions generals de venda, no dona accés al reemborsament al Client de la suma total ni parcial del preu satisfet fins al moment, ni a l'eximent de satisfer els imports meritats o pendents de facturació corresponents als usos del forfet efectuats. No obstant això, GRANDVALIRA RESORTS es reserva la facultat de reemborsar o d'eximir parcialment el pagament si, segons el seu criteri, concorren circumstàncies que ho justifiquin. Només GRANDVALIRA RESORTS procedirà a l'emissió del val corresponent al producte Forfet, en aplicació de l'art. 31 de la Llei relativa a les estacions d'esquí i instal·lacions de transport per cable.

10.8. Pèrdua o robatori

En cas de pèrdua o robatori, el Client o Titular del Forfet ha d'informar immediatament GRANDVALIRA RESORTS a través del formulari següent: https://www.grandvalira.com/contacta-grandvalira per tal d'anul·lar el Forfet. GRANDVALIRA RESORTS factura al Client els imports generats fins a la data en què es notifiqui l'incident.
El Client pot sol·licitar l'expedició d'un nou Forfet Plus+ i s’ha de sotmetre a les Condicions de contractació vigents en aquell moment.

10.9. Infraccions i sancions civils

 • La pràctica sense forfet de qualsevol activitat regulada en el domini quan l’ús sigui preceptiu comporta l'obligació de l'usuari de satisfer un import equivalent a tres vegades el preu del forfet diari que correspon a l'activitat efectuada.
 • Sense perjudici de les responsabilitats penals que siguin procedents, l'ús d'un forfet per part d’una persona que no en sigui titular, la seva manipulació per alterar-ne les característiques d'emissió o el consentiment del titular per a qualsevol de les conductes anteriors comporta la retirada immediata del Forfet i una sanció econòmica del triple del seu valor.
 • En cas d'un ús abusiu o fraudulent del forfet, el personal acreditat de l'estació pot retirar-lo immediatament i pot prohibir l'ús de les instal·lacions i la circulació per les pistes, sense perjudici de les accions legals que pugui exercir l'estació.
 • GRANDVALIRA RESORTS negarà l'accés al domini i retirarà o inutilitzarà el Forfet de manera immediata als usuaris que incompleixin les obligacions que els imposen aquesta Llei i el reglament intern de l'estació.
 

11. Modificació o anul·lació del servei per part de GRANDVALIRA o del PRESTADOR DE SERVEIS

En el cas de resultar impossible la prestació del servei contractat, GRANDVALIRA RESORTS podrà buscar una alternativa al Client sempre que sigui possible i les condicions ho permetin. En el cas de que no es pugui oferir cap alternativa al servei contractat inicialment o en el cas, de que la alternativa que s’ofereixi no sigui acceptada pel Client, s’entendrà produïda la resolució del contracte i GRANDVALIRA RESORTS procedirà al reemborsament de l’import abonat pel Client.
En el cas d’oberbooking de l’allotjament contractat, GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret a oferir al Client un allotjament d’igual o superior categoria al que havia contractat, el més a prop possible de l’allotjament on s’ha efectuat la reserva, sempre que sigui possible i les condicions ho permetin. Si GRANDVALIRA no pogués oferir una alternativa al Client o be, si el consumidor i usuari no acceptés el canvi proposat, es procedirà a la resolució del contracte i,  GRANDVALIRA RESORTS procedirà al reemborsament de l’import que el Client hagués satisfet.
 
 

12. Modificació o anul·lació del servei en cas de restriccions o mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19 SARS-CoV-2

GRANDVALIRA RESORTS, en funció de l’evolució de la situació epidemiològica relacionada amb la COVID-19, es reserva el dret de modificar o anular els serveis contractats pel Client en cas que es doni alguna de les següents situacions: 
 • Prohibició de sortir del territori d’origen per imposició del país d’origen mitjançant un comunicat emès per una institució pública o una font governamental degudament acreditada. 
 • Prohibició d’entrada al país, decretada oficialment pel Govern d’Andorra o altres autoritats locals.
 • Restriccions de vol o tancament complert d’aeroports d’Espanya o França.
 • Obligatorietat decretada oficialment pel Govern d’Andorra, sobre l’aplicació de mesures temporals per a minimitzar la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19 SARS-CoV-2
Si el client amb reserva no pot visitar GRANDVALIRA RESORTS a causa de la COVID-19, encara que el domini estigui obert, podrà cancel·lar la seva reserva de forma gratuïta, si ho fa amb 24 hores d’antelació. En paquets amb allotjament, s’haurà de consultar la política de cancel·lació de la reserva.
GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret de fer controls d’accés amb certificat COVID tant per a la pràctica esportiva com per accedir als remuntadors, restaurants, escoles i la resta d’espais coberts del domini. Els controls es farien sempre a majors de 16 anys amb l’objectiu de garantir la seguretat del clients i treballadors. Es podrà acreditar la immunitat mitjançat una de les següents opcions: 
 • Certificat de vacunació amb les dues dosis des de fa més de 14 dies.
 • Certificat conforme s’ha superat la COVID-19 en els últims 6 mesos.
 • Certificat de prova diagnòstica negativa, que haurà de ser una PCR o TMA feta les darreres 72 hores o un test ràpid d’antígens negatiu fet les 12 hores prèvies. 
GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret de retirar el forfet a tot aquells clients que no puguin acreditar la certificació COVID obligatòria o es neguin a fer un test ràpid d’antigen que avali la seva immunitat.
 
 

13. Queixes i Reclamacions 

Les irregularitats o deficiències que el Client pugui trobar en els serveis contractats, hauran de notificar-se directament al Prestador de serveis en qüestió el més aviat possible i, si és possible, durant el gaudiment dels mateixos serveis, d’aquesta manera s’ofereix la possibilitat de rectificar la situació des de l’inici.
En el cas de que la solució aportada no satisfaci al Client, haurà de contactar amb el departament d’Atenció al Client de GRANDVALIRA RESORTS, el qual li donarà resposta a les reclamacions rebudes al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la reclamació.
A més, GRANDVALIRA RESORTS, disposa de fulls de reclamació oficials a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar-se a GRANDVALIRA RESORTS en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General de contacte) o mitjançant el següent formulari de contacte: https://www.grandvalira.com/ca/contacta-grandvalira 
 
 

14. Assegurança de viatge

GRANDVALIRA RESORTS recomana contractar una assegurança de viatge adequada abans d’arribar al destí. És responsabilitat del Client comprovar que l’assegurança contractada ofereixi la cobertura adequada.
 
 

15. Assegurança d’esquí

GRANDVALIRA RESORTS recomana contractar una assegurança d’esquí adequada abans d’arribar al destí.
En el cas de no disposar d’assegurança, GRANDVALIRA RESORTS posa a disposició dels seus Clients la possibilitat de contractar, de forma totalment opcional, una assegurança d’esquí que permetrà al Client cobrir única i exclusivament, els danys personals i de tercers ocasionats en la pràctica d’esquí i algunes de les activitats d’aventura que promou, sempre i quan la pràctica de les mateixes es realitzi dins de les estacions del domini. Pot consultar les Condicions i Cobertura de l’Assegurança d’esquí a la nostra web: https://www.grandvalira.com 
Recordem als nostres Clients que la contractació de l’Assegurança d’esquí, comporta únicament la cobertura dels riscos especificats a la pòlissa, és per aquest motiu, que recomanem la lectura de les Condicions i Cobertura de l’Assegurança d’esquí, que serà esposada al Client durant el procés de contractació.
 
 

16. Serveis d’allotjament: Règim i classificació 

16.1 Qualitat de l’allotjament

GRANDVALIRA RESORTS publica en les seves ofertes la indicació del nivell de qualitat i confort del serveis d’allotjament, d’acord amb les dades subministrades pels Proveïdors de serveis i d’acord amb la classificació pròpia del destí. Aquesta classificació s’ofereix simplement com a referencia i paràmetre de qualitat, no obstant, s’informa al Client que no hem portat a terme controls de qualitat dels establiments oferts en el Lloc web i subdominis i, GRANDVALIRA RESORTS no es responsabilitza de la idoneïtat de l’allotjament o dels serveis proporcionats.
És molt important i recomanable, que el Client llegeixi detingudament les característiques individuals que es mostren en la oferta de l’allotjament contractat.

16.2 Règim dels allotjaments

Règim tot inclòs: Tret d’indicació expressa, el règim tot inclòs inclou tots els menjars, les begudes sense alcohol i les activitats que es mencionin en la descripció de cada prestació proporcionada pel Proveïdor de serveis. Així mateix, com a norma general, el règim de tot inclòs té un abast únicament de begudes alcohòliques locals. 
Règim de pensió completa: Inclou esmorzar, dinar, sopar i allotjament. Com a regla general, els dinars i sopars no inclouen les begudes, tret que a l’oferta s’indiqui el contrari.
Règim de mitja pensió: Tret que s’indiqui el contrari a l’oferta, inclou l’esmorzar, sopar i allotjament. La regla general és que els dinars i sopars no incloguin begudes.
Règim d’allotjament i esmorzar: Inclou l’esmorzar i l’allotjament.
En el cas de que l’establiment turístic seleccionat per l’estància del Client no pugui oferir el règim alimentari contractat per motius de força major o degut a la imposició de restriccions normatives que impossibilitin el normal desenvolupament dels serveis, GRANDVALIRA RESORTS reemborsarà al Client els imports corresponents al serveis que no s’hagin pogut prestar, prenent de referencia les tarifes de l’allotjament contractat i especificades al Lloc web.

16.3 Àpats

Si els àpats formen part del paquet d’allotjament contractat i el Client no pot o no vol consumir per causa imputable a ell, no s’efectuarà cap reemborsament per les quantitats relacionades amb els àpats. 
 
 

17. Responsabilitat i Seguretat de les seves transaccions

GRANDVALIRA RESORTS garanteix la correcta aplicació de les mesures de seguretat i control sobre el tractament de les seves dades personals facilitades, necessàries per a realitzar les transaccions en línia. L'única finalitat de la utilització de l'identificador i/ o de la contrasenya del Client, serà per a comprovar la seva identitat, sent aquesta exigible en la validació de la comanda. La comunicació del número de targeta bancària i la validació definitiva de la comanda serviran com a prova de l'acceptació de l'esmenada Comanda i de l'exigibilitat dels imports compromesos per a la reserva dels productes que figurin en la Petició. Els registres informàtics, conservats en els sistemes informàtics de GRANDVALIRA RESORTS i dels seus associats, es consideraran prova de les comunicacions, Comanda i pagaments realitzats entre les parts.
En concret, el Client és responsable de mantenir la seguretat de les seves transaccions en línia i/o la contrasenya. Per tant, GRANDVALIRA RESORTS no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat per l'ús fraudulent d'aquestes dades.
 
 

18. Atenció al Client / Serveis de mediació 

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l’estat d’una Reserva o reclamació relacionada amb la seva comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de GRANDVALIRA RESORTS, i per telèfon a través de:
 
 

19. Responsabilitats 

19.1 Capacitat legal per contractar

El Client declara comptar amb capacitat legal plena (major de 16 anys) per contractar els serveis oferts per GRANDVALIRA RESORTS al Lloc web i als seus subdominis,  manifestant que accepta la vinculació a les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" i, per tant, en el cas que una persona que no disposi de capacitat legal fes una Comanda al Lloc web de GRANDVALIRA RESORTS, els responsables legals de l'esmentada persona (pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquesta Comanda i, en concret, han de satisfer el preu del mateixa.

19.2 Limitació de responsabilitat

Excepte disposició legal en sentit contrari, GRANDVALIRA RESORTS no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:
 • qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva;
 • pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de serveis entre les dues parts. 
Igualment, GRANDVALIRA RESORTS també limita seva responsabilitat pel que fa als següents casos:
 • GRANDVALIRA RESORTS aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel sobre la informació dels Serveis que s’ofereixen a través del Lloc web, però no es responsabilitza per les imprecisions de la informació que ofereixen els Prestadors de Serveis.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. GRANDVALIRA RESORTS posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, però, s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força més gran.
 • GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable dels danys derivats d'un mal ús del Lloc web, ni de qualsevol actuació fraudulenta realitzada a partir de la informació que en el mateix es facilita.
 • GRANDVALIRA RESORTS no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de la persona usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix , com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari o de la usuària, utilitzant per a la connexió al Lloc web, o d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.
 • GRANDVALIRA RESORTS no es fa responsable de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar degut a que el Client no comuniqui qualsevol al·lèrgia o intolerància que pugui patir. La responsabilitat serà imputable única i exclusivament al Client, o en el seu cas, a l’establiment de restauració.
En general, GRANDVALIRA RESORTS no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, ni de cap canvi, cancel·lació o modificació de la reserva efectuada, ni de cap pèrdua o dany ocasionat per incompliment, per part dels responsables de prestar el servei, de les obligacions respectives al client, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciatiu, però no exhaustiu:
 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d'alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.  
 
 

20. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços des d’altres pàgines web 

Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Lloc web de GRANDVALIRA RESORTS, podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i / o qualsevol altre signe distintiu de GRANDVALIRA RESORTS únicament i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per GRANDVALIRA RESORTS expressament.
La persona usuària no podrà reproduir el Lloc web de GRANDVALIRA RESORTS de cap manera en la seva pròpia pàgina web, ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin visualitzar a través d'adreces d'Internet diferents, o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió al públic sobre la procedència dels continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació i la marca de GRANDVALIRA RESORTS, o es faci de qualsevol altra mena d’ús prohibit per la legislació aplicable.
L'usuari o la usuària que introdueixi l'enllaç al Lloc web GRANDVALIRA RESORTS, no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre GRANDVALIRA RESORTS sobre els seus integrants, i/o usuaris o usuàries ni sobre la qualitat dels continguts oferts .
Les pàgines web en les que s'ofereixi l'enllaç al Lloc web GRANDVALIRA RESORTS no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que GRANDVALIRA RESORTS dona suport o dona suport les idees, manifestacions o actuacions d'aquestes persones usuàries, o que resultin inadequats en relació amb l'activitat desenvolupada per GRANDVALIRA RESORTS.
 
 

21. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços a altres pàgines web

Amb l'objecte d'ajudar a la persona usuària a buscar informació o serveis d'interès, el Lloc web GRANDVALIRA RESORTS pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són de la seva propietat, ni estan controlats per aquesta. GRANDVALIRA RESORTS no controla els continguts, les Condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.
La persona usuària reconeix i accepta, que l'accés a altres llocs web no suposa que GRANDVALIRA RESORTS recomani i aprovi el contingut dels mateixos, i que GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable de les pèrdues o danys que l'usuari o la usuària pogués patir, a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l'exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d'aquests llocs web.
GRANDVALIRA RESORTS retirarà del Lloc web, o impedirà l'accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d'un tercer, sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.
 
 

22. Publicitat

El lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
 
 

23. Protecció de dades personals 

GRANDVALIRA RESORTS tractarà tota la informació introduïda en el Lloc web, de conformitat amb la Política de Privacitat identificada en la pàgina web grandvalira.com, tal com indica la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de dades personals i el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679, com a responsable de tractament de les dades incloses en el Lloc web.
Amb la finalitat de garantir un correcte desenvolupament dels productes/serveis contractats, l’informem que GRANDVALIRA RESORTS compartirà les seves dades de caràcter personal amb el Proveïdor de serveis que ofereixi el servei contractat.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a dpd@grandvalira.com Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: grandvalira.com
 
 

24. Miscel·lània 

24.1 Invalidesa parcial

Si una o diverses de les disposicions de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d'una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.
 1. Exclusió de renuncia
El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l'assisteixen en cas d'incompliment per l'altra part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", no es pot interpretar com la renúncia davant futurs incompliments de l'obligació que es tracti.
 1. Llei aplicable i jurisdicció competent
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació del Principat d’Andorra. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, o, si s'escau, al lloc de compliment de l'obligació.

24.2 Vigència

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” es mantindran vigents fins a la finalització del  contracte de les parts i extinció de totes les obligacions assumides per cadascuna. Aquestes Condicions es poden veure modificades, per la qual cosa és responsabilitat del Client consultar periòdicament i sobretot quan va a realitzar una comanda ja que les Condicions vigents en aquell moment, seran les que resultin aplicables.
 
Data de revisió de les Condicions: novembre 2021