grandvalira grau roig

Condicions generals de venda

GRANDVALIRA RESORTS ANDORRA posa a la seva disposició un servei de compra en línia que li permetrà comprar els productes/serveis disponibles a la nostra pàgina web.

En el present document s’estableixen les “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” que regulen el funcionament d’aquest Lloc web i la contractació/reserva de productes/serveis a través de GRANDVALIRA RESORTS ANDORRA i els seus subdominis. L'ús del Lloc web constitueix que li sigui d'aplicació l'acceptació d'aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte o consulta sobre elles pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al Client a través del nostre formulari de contacte.

Condicions generals de venda

Terminis i condicions de venda del lloc Web

Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA han estat redactades de conformitat amb allò que estableix:

La Llei 12/2013, del 13 de juny del Comerç , Llei 13/2013 del 13 de juny, de competència efectiva i protecció al consumidor, Decret del 07-08-2013 d’aprovació del Reglament regulador dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en matèria de consum.   

 1. Informació general de contacte
 2. Definicions i objecte
 3. Producte i servei
 4. Accés de persones usuaris
 5. Normes d’us del lloc web
 6. Propietat intel·lectual i industrial
 7. Notificació d’infraccions
 8. Formalització del contracte y reserves
  8.1. Tarifes
  8.2. Procediment de reserves
  8.3. Pressupostos
  8.4. Confirmació de la reserva
  8.5. Firma manuscrita
  8.6. Servei gratuït d’entrega de documentació
 9. Pagament
  9.1. Mitjans de pagament
  9.2. Seguretat en les operacions de pagament
  9.3. Pagament fraccionat
  9.4. Pagament en 1 clic
 10. Condicions generals adquisició Forfet Plus+
 11. Condicions generals adquisició Forfet Temporada Nord Pass i Andorra Pass
 12. Infraccions i sancions civils
 13. Forfet de Creussans
 14. Política de cancel·lació i modificacions
  14.1. Despeses aplicables a la cancel·lació de les reserves
  14.2. Devolució de l’import
  14.3. Abandonament anticipat de l’allotjament turístic
 15. Modificació o anul·lació del servei per part de GRANDVALIRA RESORTS o del PRESTADOR DE SERVEIS
  15.1. Impossibilitat de fer el transport 
 16. Queixes i reclamacions
 17. Assegurança de viatge
 18. Assegurança d’esquí
 19. Serveis d’allotjament: Serveis i classificació
 20. Responsabilitat i Seguretat de les transaccions
 21. Atenció al Client / Serveis de mediació
 22. Responsabilitats
 23. Responsabilitat i limitació per enllaços des d’altres pàgines
 24. Responsabilitat i limitació per enllaços a altres pàgines web
 25. Publicitat
 26. Protecció de dades personals
 27. Miscel·lània

 

1. Informació general de contacte

De conformitat amb l’article 27 de la Llei 13/2013, del 13 de juny de competència efectiva i protecció del consumidor, s'informa que la titularitat d'aquest lloc web, grandvalira.com, ordinoarcalis.com, pal arinsal.com i grandvaliraresorts.com, (des d'ara Lloc web) i els seus subdominis l'ostenta: NEUS DEL VALIRA, S.A.,  [des d’ara GRANDVALIRA RESORTS] proveïda de NRT: A706067F, inscrita al Registre de Comerç Nº 917870Z, i amb dades de contacte:

Adreça: Av. Carlemany, 68 Despatx 401 Edifici Illa Carlemany – AD700 Escaldes-Engordany (Andorra)

Contacte:

2. Definicions i objecte

Els termes utilitzats en les presents condicions es defineixen de la següent manera:

“Usuari”: Qualsevol persona que navegui per la pàgina web.

“Client”: Aquella persona que reserva un o més serveis dels que s’ofereixen en la pàgina web.

“Servei”: Qualsevol prestació que ofereix GRANDVALIRA RESORTS en el Lloc web, com la reserva de forfets, allotjaments, restaurants, etc.

“Proveïdor o prestador de serveis”: Fa referencia a qualsevol proveïdor de serveis que ofereix el servei contractat pel Client, el qual no ofereix directament GRANDVALIRA RESORTS.

“Comanda”: Contractació d’un servei mitjançant la pàgina web.

El propòsit de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” és en primer lloc, informar als usuaris Clients de les condicions i modalitats en què GRANDVALIRA RESORTS, procedirà a la venda del productes/serveis oferts i, en segon lloc, informar sobre els drets i obligacions de “les parts” en el marc de la venda dels productes/serveis per part de GRANDVALIRA RESORTS al Client (en endavant “el Client”).

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s'aplicaran sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de serveis realitzades a través del Lloc web. Per tant, "el Client", al realitzar una contractació de productes/serveis reconeix conèixer amb caràcter previ a la realització de la Comanda les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", i les accepta total i plenament.

GRANDVALIRA RESORTS es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA". No obstant això, seran aplicables a la Comanda aquelles que el Client hagués acceptat en el moment de realitzar la contractació. Per aquest motiu, es recomana al Client que llegeixi, desi i imprimeixi una copia de les presents Condicions Generals de venda al formalitzar la compra.

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” inclouen les Condicions Generals d’ús del Lloc web i es completaran amb les disposicions de la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

Així mateix, la contractació d’un servei turístic ofert per un dels proveïdors de serveis que figuren al Lloc web, implica l’acceptació explicita de les condicions particulars i polítiques de contractació de cada proveïdor de serveis en qüestió.

3. Producte i servei

GRANDVALIRA RESORTS, a través del Lloc web, actua alhora com a propietària i com a promotora de Proveïdors de serveis i, posa a la venda els productes/serveis següents:

Forfet, classes d’esquí, activitats d’aventura, serveis de restauració, reserves d’allotjament, així com altres serveis presents al domini i subdominis de GRANDVALIRA RESORTS.

Els serveis que es poden contractar al Lloc web i tots els seus subdominis, es poden reservar individualment o de manera combinada, com a paquet de serveis.

4. Accés de persones usuàries

El simple accés al Lloc web, atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària.

L'ús de serveis oferts a la pàgina web és lliure per a les persones usuàries, no comportant cap comissió ni cost de cap tipus en l'accés a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per la persona usuària, que serà a càrrec d'aquest.

L'accés a través d'aplicacions de tercers (per exemple, Facebook) implica que la seguretat en l'accés per aquesta via és responsabilitat d'aquestes entitats. Així mateix, el Lloc web declina qualsevol responsabilitat directa o indirecta per la caiguda dels sistemes o poca disponibilitat de la web o qualsevol situació similar.

5. Normes d’ús del lloc web

La persona usuària serà responsable de la totalitat dels seus continguts publicats i de la seva veracitat. La persona usuària serà l'única responsable de les manifestacions falses, inexactes o desactualitzades que es realitzin i dels perjudicis que, al respecte, causi a GRANDVALIRA RESORTS o a terceres persones com a conseqüència de l'incompliment d'aquest deure.

Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, la persona usuària accepta que la major part de les comunicacions amb GRANDVALIRA RESORTS siguin electròniques, a través del correu electrònic indicat pel propi usuari o Client.

A efectes contractuals, l'Usuari consent a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que GRANDVALIRA RESORTS enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.

L'Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb GRANDVALIRA RESORTS a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s'escau, a través dels espais de contacte del Lloc web. Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, GRANDVALIRA RESORTS pot contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic o a l'adreça postal facilitada.

La persona usuària es compromet a fer un ús raonable i raonat dels serveis del Lloc web i a complir les "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", reservant -se GRANDVALIRA RESORTS el dret de limitar si així ho estimés convenient.

El lloc web està regit per la legislació aplicable a Andorra. GRANDVALIRA RESORTS no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment i declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.

Queda terminantment prohibit:

 • Utilitzar el nom de GRANDVALIRA RESORTS amb fins professionals o lucratius directa o indirectament.
 • Utilitzar el Lloc web GRANDVALIRA RESORTS per a fins que no siguin l’adquisició de productes i/o serveis
 • Realitzar compres falses o fraudulentes. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria a les autoritats competents.
 • La publicació de contingut ofensiu, de qualsevol classe, sexista, racista, difamatori i/o contrari a la legislació vigent a Andorra.
 • Calumniar, abusar, acorralar, molestar, amenaçar o infringir els drets legals, com els drets de privacitat o publicitat, entre d’altres.
 • Utilitzar la pàgina web per a fins de promoció no autoritzats expressament per l'equip GRANDVALIRA RESORTS o la difusió de contingut publicitari no autoritzat.
 • Suplantar la identitat, amb les conseqüències legals que d'això es deriven.
 • Difondre, publicar o sol·licitar informació que promogui la realització de cap acte il·lícit en la seva jurisdicció, incloent, però no limitant a: fraus electrònics, SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery i qualsevol altre tipus de conducta que sigui considerada un acte il·legal.
 • Realitzar qualsevol ús fraudulent del Lloc web.

 

6. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del Lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de GRANDVALIRA RESORTS o de la titular dels mateixos, llevat que l'usuari o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.

Qualsevol ús aliè a GRANDVALIRA RESORTS, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements de la mateixa està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de GRANDVALIRA RESORTS.

La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a GRANDVALIRA RESORTS.

GRANDVALIRA RESORTS reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l'ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.

GRANDVALIRA RESORTS no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el Lloc web, els serveis o els continguts.

7. Notificació d’infraccions

En cas que la persona usuària infringeixi drets de propietat intel·lectual i / o industrial o qualsevol altre dret de terceres persones, serà advertit per GRANDVALIRA RESORTS en el moment en què aquesta tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts infractors. En aquest cas, la persona usuària respondrà per aquestes infraccions.

Si qualsevol persona o entitat considera que els continguts publicats al lloc web infringeixen els seus drets a l'honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol dret podrà comunicar-ho a GRANDVALIRA RESORTS per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el Lloc web amb l'assumpte "Vulneració de drets", sol·licitar la seva retirada i aportar la informació:

 1. Identificació dels drets protegits per la legislació vigent al respecte que es consideren violats,
 2. Identificació dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per permetre a GRANDVALIRA RESORTS ubicar aquest material en el Lloc web,
 3. Informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè GRANDVALIRA RESORTS pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat,
 4. Una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és veraç i exacta i que és titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat o autoritzada a actuar en nom d'aquest i,
 5. Una còpia del D.N.I., passaport o un altre document que acrediti la seva identitat.

GRANDVALIRA RESORTS atendrà la petició i si considera que la persona o entitat té motius o causes justificades per sol·licitar la retirada d'aquests continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del Lloc web de manera que no siguin accessibles per les persones usuàries ni tan sols des de la memòria cau.

8. Formalització del contracte i reserves

El Client podrà formalitzar, a la seva elecció, amb GRANDVALIRA RESORTS la contractació dels productes/serveis oferts en qualsevol de les llengües en què aquestes "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" estan disponibles en aquest Lloc web.

8.1 Tarifes

El preu de venda, està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la contractació dels productes/serveis oferts en el Lloc web. El preu de venda dels productes/serveis que apareix en el Lloc web podrà ser modificat per GRANDVALIRA RESORTS en tot moment, sent el preu que s'aplicarà a la compra el que apareix a la pantalla en el moment de realitzar la Comanda.

Les tarifes que s’indiquen al Lloc web dels Serveis d’estació (forfets, classes d’esquí, etc.), poden ser fixes o dinàmiques. Aquestes tarifes seran publicades en els diferents canals de venda, on es reflectiran n els preus dels productes per dia i per cada tipus de forfet i categoria. Els canvis efectuats en els preus de venda, en funció de la disponibilitat i aforament de l’estació seran degudament informats al Client al Lloc web.

Els preus inclouen l'Impost general indirecte (IGI) que resultés aplicable en la data de la Comanda d'acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que GRANDVALIRA RESORTS ven en el Lloc web.

Sense perjudici de les Comandes realitzades pel Client, GRANDVALIRA RESORTS, podrà en tot moment modificar l'assortiment dels productes/serveis oferts per a la venda en el Lloc web, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors.

De conformitat amb la normativa aplicable, el Client tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en el Lloc web, tota aquella informació que el Proveïdor de serveis/productes hagi facilitat a GRANDVALIRA RESORTS sobre les característiques fonamentals dels productes/serveis que desitgi adquirir.

8.2 Procediment de reserves

El Client haurà de seguir el procediment de compra i/o reserva de grandvalira.com, durant el qual diversos productes/serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra. El Client tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors. A partir del moment en què el Client confirmi la seva comanda fent clic sobre la icona "PASSAR PER CAIXA" (en endavant, la "Comanda") es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament.

8.3 Pressupostos

En el procés de compra, el Client té l’opció de guardar els productes/serveis afegits a la cistella o espai final de compra com un pressupost, per confirmar-los i pagar-los posteriorment. El Client podrà consultar el pressupost des de la bústia del seu correu electrònic o des de l’apartat “Els meus pressupostos” dins de l’espai privat del seu compte. Els preus i disponibilitat dels serveis guardats com a “Pressupostos” son a títol informatiu i estaran subjectes a la revisió de disponibilitat en el moment de la confirmació de la reserva.

8.4 Confirmació de la reserva

La Comanda serà confirmada per GRANDVALIRA RESORTS mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Client, on rebrà automàticament el bo/localitzador de la reserva, en el qual figuraran els elements essencials dels serveis i productes contractats, el preu i la data en la qual es gaudirà del servei.

La reserva no quedarà confirmada fins que no es realitzi el pagament íntegre dels productes/serveis contractats.  En cas contrari, la reserva quedarà anul·lada.

En el cas de reserves d'hotels que hagin estat pagades, però no confirmades a causa d'errors en el procés de compra, ja sigui per disponibilitat o errors del sistema, GRANDVALIRA RESORTS es compromet a realitzar tots els esforços raonables per a resoldre la situació. No obstant això, en l'escenari en el qual no es pugui confirmar la tarifa o disponibilitat de l'habitació del moment de la reserva, GRANDVALIRA RESORTS no assumirà responsabilitat per les variacions resultants ni podrà assegurar el manteniment de les condicions de la reserva si existeix una nova tarifa o no hi ha disponibilitat.

El bo/localitzador te caràcter de rebut i el Client haurà de presentar-lo a les taquilles de l’estació, o a la recepció de l’allotjament o servei contractat, com a resguard del pagament efectuat per poder fer ús dels serveis contractats, juntament amb el DNI/Passaport del titular de la reserva. En el cas de que el Client no rebi el bo de confirmació/localitzador, s’aconsella que contacti amb nosaltres a través del servei d’Atenció al Client.

D'altra banda, GRANDVALIRA RESORTS no assumeix cap responsabilitat en cas d'error en la introducció del correu electrònic i, per tant,  de la no recepció del correu electrònic de confirmació de la comanda.

El Client, podrà sol·licitar la remissió de la factura dels serveis prestats per GRANDVALIRA RESORTS i rebre-la en format paper. Així mateix, l'expedició de la factura electrònica estarà condicionada a l'obtenció prèvia del consentiment exprés del Client en el procés de compra, podent-ho revocar en qualsevol moment, dirigint-se als formularis de contacte:

8.5 Signatura manuscrita

Ateses les característiques especials de la contractació a distància, el Client reconeix la impossibilitat de signar la carta de pagament, document mitjançant el qual es presta habitualment la conformitat de la transacció. Per tant, renuncia a la signatura del document per a tota la transacció electrònica generada com a conseqüència de la reserva a través de la pàgina web. La persona que realitzi una reserva a través de la pàgina web, ha de tenir autorització per fer-ho en nom de tots els components del grup que faran el viatge i ha de confirmar que les persones que formen part del grup, accepten les condicions de la reserva. A més, aquesta persona serà responsable del cost de la reserva, incloses les comissions de cancel·lació o modificació. De la mateixa manera, aquesta persona informarà la resta d’integrants del grup dels detalla de la confirmació i de qualsevol altra informació pertinent.

8.6 Servei gratuït d’entrega de documentació

Amb la finalitat de facilitar i agilitzar l’accés a l’estació d’esquí, GRANDVALIRA RESORTS posa a disposició del Client un servei gratuït de lliurament de la documentació de la reserva (forfet físic, bons amb els serveis de l’estació, etc.), directament a l’allotjament reservat pel Client. Aquest servei s’ofereix únicament a les reserves que inclouen la contractació d’allotjament i a reserves fetes i abonades al menys 48 hores abans de la data d’arribada.

El client haurà de presentar un bo independent per a cadascun dels serveis contractats que, per causa de la seva ubicació, tingui lloc fora del domini esquiable de GRANDVALIRA RESORTS.

9. ​Pagament

9.1 Mitjans de pagament

Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar al Lloc web són: targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades en el Lloc web de GRANDVALIRA RESORTS són les següents: Visa i Mastercard.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzés el pagament, GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable en el retard de la confirmació de la reserva  i no podrà formalitzar cap contracte amb el Client.

Paycomet és una plataforma de pagaments certificada amb un alt estàndard de seguretat en mitjans de pagament; les dades de la targeta bancària que s'introdueixin el procés de compra es xifraran i es desaran de forma segura.

9.2 Seguretat en les operacions de pagament

Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targetes bancàries, el Client ha de comunicar a GRANDVALIRA RESORTS el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Client.

En el marc de la lluita contra el frau per Internet, les dades relatives a la Comanda del Client podran ser comunicades a tercers habilitats per la llei o designats per GRANDVALIRA RESORTS, amb l'única finalitat de verificar la identitat del Client, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament prevista.

Un cop contemplat aquest control, GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret d'exigir fotocòpia del document d'identitat del Client i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat del Client. El Client disposa d'uns drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que preveu la Política de Privadesa.

GRANDVALIRA RESORTS utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos pel Client durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

9.3 Pagament fraccionat

Aquesta opció de pagament només es pot fer servir per a aquells productes/serveis que tinguin habilitat aquest sistema en el procés de compra i, en el cas, quan l'inici de reserva es faci 30 dies abans de l'inici del servei, que els productes/serveis reservats tinguin la condició de reemborsables i la cistella de compra tingui un valor igual o superior a 300 €.

Es cobrarà al Client el preu total de la Comanda (IGI inclòs) de manera fraccionada, dividit en 2 quotes, d'acord amb el pla de pagaments que s'indica a continuació:

Pagament en 2 quotes:

 • Primera quota: Es cobrarà el 10 % de l'import total de la comanda en el moment en què es formalitzi la compra/reserva.
 • Segona quota: Es cobrarà l’import restant de la comanda, el 90% del total, 7 dies abans de la data d’inici de despeses de cancel·lació.
   

No s'apliquen interessos ni despeses financeres a aquesta opció de pagament. L'IGI aplicable es dividirà de manera proporcional entre les dues quotes.

En seleccionar aquesta opció de pagament, el Client autoritza a GRANDVALIRA RESORTS a carregar a la seva targeta bancària les quotes corresponents en les dates indicades. 

Per poder utilitzar aquesta opció de pagaments, el Client ha d'estar registrat al Lloc web i disposar d'una targeta de crèdit o dèbit vàlida associada al seu compte i amb un venciment posterior als 20 dies següents a la data de venciment de l'última quota.

9.4 Pagament en 1 clic

Mitjançant la funcionalitat de pagaments en 1 clic, el Client podrà comprar al Lloc web de manera ràpida i segura i evitar haver d'introduir les dades de facturació i pagament a cada compra que faci.

El pagament en 1 clic estarà disponible a la cistella final de compra. Per utilitzar el sistema de pagament en 1 clic, heu de desar les dades de la vostra targeta en fer el pagament amb qualsevol de les targetes acceptades a la Plataforma i marcar l'opció “desa les dades de la meva targeta”.  En introduir les dades de la targeta una única vegada, aquestes es converteixen en tokens (codis) amb què els pagaments següents es processaran directament.

En cas que el Client vulgui desar les dades de més d'una targeta bancària, es considerarà com a “Targeta Favorita” la targeta desada més recentment. De manera predeterminada, es carregarà l'import de les compres realitzades amb els “Pagaments en 1 clic” en aquesta targeta. No obstant això, el Client podrà modificar la Targeta Favorita a l'apartat “My GrandSki” del Lloc web.

Per poder utilitzar el pagament en 1 clic, únicament haureu de fer clic al botó “Pagaments en 1 clic” que es mostra a la Cistella de compra. Immediatament, es mostrarà una pantalla amb les dades d'enviament, facturació i pagament de la seva compra. Per fer compres amb altres dades, si us plau, no feu servir el Pagament en 1 clic.

10. Condicions generals adquisició Forfet Plus+

10.1 Què és el Forfet Plus+?

El Forfet Plus+ és un forfet personal i intransferible de pagament per ús. Està dirigit a tots els clients que volen gaudir de la neu al màxim, al millor preu i sense haver de passar per la taquilla cada cop que vulguin venir a esquiar a GRANDVALIRA RESORTS. Amb la contractació d'un Forfet Plus+, esquiar a les estacions de Grandvalira, Ordino Arcalís i Pal Arinsal és més econòmic; a més, té validesa durant tota la temporada d'hivern en què s'adquireix el producte. El Client només pagarà pels dies que el faci servir, i les esquiades es premiaran amb descomptes, de manera que, a partir del segon dia de cadascuna de les estacions esmentades, el Client obtindrà un 15 % de descompte diari sobre el PVP del forfet a taquilla. Per exemple, a partir del segon dia d'esquí a una mateixa estació de Grandvalira, s'aplicarà  el 15 % de descompte esmentat. Passarà el mateix amb les estacions d'Ordino Arcalís i Pal Arinsal. L'import màxim que es cobrarà durant la temporada 2023-2024 pel producte FF Plus+ és el preu PVP no resident del forfet de temporada Andorra Pass. El suport del Forfet Plus+ és recarregable. Per aquest motiu, recomanem conservar-lo quan acabi la temporada per poder-lo utilitzar més endavant.

​10.2 Formalització del contracte

El Client podrà adquirir aquest producte únicament a través del subdomini plus.grandvaliraresorts.com de GRANDVALIRA RESORTS.

El Client, degudament registrat, ha de seguir el procediment de compra de plus.grandvaliraresorts.com, durant el qual pot seleccionar el producte en la modalitat de forfet que li interessi (adult, júnior, sènior o infant), així com la dels seus acompanyants, i afegir-los a la cistella o a l'espai final de compra. Els menors de 6 anys tenen el forfet gratuït. El Client té la possibilitat de comprovar els detalls de la comanda i de corregir qualsevol error que hi trobi. A partir del moment en què el Client confirmi la comanda fent clic a la icona de "TPV PAGAMENT ÚNIC" (en endavant, la "Comanda"), es considera que n'ha acceptat el contingut i les condicions generals de contractació en qüestió amb coneixement de causa, i, en concret, el fet que la Comanda implica l’obligació de pagament.

El Client es compromet a comunicar als acompanyants, dels quals també s'expedirà un forfet, quins són els drets i obligacions que es deriven del seu ús, i s’entén que els accepten i que són vinculants des que es contracta el servei.

10.3 Modalitat de pagament

L'única modalitat de pagament admesa en el procés de compra és: Targeta bancària. A través del Lloc web només es carregarà l'import de 5 € en concepte d'activació del producte i, posteriorment, només s'efectuarà el càrrec que correspongui per dia d'ús de les pistes d'esquí, d'acord amb les tarifes i altres condicions especials publicades al lloc web de les estacions d'esquí i als subdominis, les quals el Client declara que coneix i accepta, i que es quantifiquen com s'indica a continuació:

 • El primer dia d'ús, al Client que ha adquirit el Forfet Plus+, se li cobrarà de la seva targeta bancària, de manera automàtica o, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies després de l'ús, el preu íntegre de la Tarifa de taquilles de Forfet d'1 dia de l'estació d'esquí que correspongui.
 • A partir del segon dia d'ús i els dies successius, al Client se li cobrarà de la seva targeta bancària, de manera automàtica o, en tot cas, en un termini màxim de 30 dies després de cada ús, el preu resultant d'aplicar al preu de Taquilla del Forfet d'1 dia de l'estació d'esquí corresponent, un descompte lineal del 15 %.

 

Les estacions d'esquí estableixen, a través del Lloc web i subdominis, l'import màxim que podrà facturar-se al Client, sigui quin sigui el nombre de dies d'ús, inclosa l'assegurança.

El Client ha de tenir en compte que si la targeta bancària que ha facilitat durant el procés de compra caduca, s'extravia o es dona de baixa durant el període de temporada contractat, ha de posar-se en contacte al més aviat possible amb el nostre departament d'atenció al client de Forfet Plus+ per actualitzar les seves dades a través del formulari. Si no ho fa, es bloquejarà el Forfet contractat pel Client i no podrà accedir a les pistes d'esquí.

Per a qualsevol dubte o incidència amb el Forfet Plus+, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través dels formularis oficials de contacte:

10.4 Confirmació de la comanda

La Comanda es confirma per part de GRANDVALIRA RESORTS mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Client, en què rebrà automàticament el bo/localitzador de la Comanda i en què constaran els elements essencials dels serveis i productes contractats.

10.5 Lliurament del producte

Els productes adquirits durant el procés de compra de Forfet Plus+, es lliuraran personalment al Client a les instal·lacions de l'Estació d'esquí o, si el client opta per recarregar el forfet, aquest serà vàlid sense necessitat d'haver d'imprimir-ne un de nou en suport físic.

En cas que el Client vulgui recollir el producte a les instal·lacions de l'estació d'esquí, haurà de mostrar el localitzador de la comanda feta juntament amb un document d'identificació personal amb fotografia vàlid per acreditar-ne la identitat.

Un cop adquirit personalment el Forfet, el Client pot fer-ne ús i practicar l'activitat d'esquí a les estacions de Grandvalira, Ordino Arcalís i Pal Arinsal amb el mateix suport, indistintament.

10.6 Assegurança

Si vol contractar una assegurança d'assistència mèdica a les pistes d'esquí i de responsabilitat civil, ho ha de fer durant el procés de compra del producte Forfet Plus+. El cost de l'assegurança (6,20 €/persona i dia) es carrega de manera automàtica a la targeta bancària que faciliti el Client cada cop que faci ús del Forfet de manera diària. La validesa de l'assegurança és la mateixa que la del forfet contractat.

En cas que no hagi afegit la contractació de l'assegurança durant el procés de compra, pot fer-ho personalment a les Taquilles quan vulgui retirar el Forfet Plus+ el primer dia, i cal que ho sol·liciti prèviament abans de la impressió del Forfet. Si ja s’ha fet servir el forfet per primera vegada, no es pot optar a contractar l'assegurança.

10.7 Anul·lació del Forfet Plus+

GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret d'anul·lar el Forfet Plus+ que hagi adquirit el Client en qualsevol de les circumstàncies següents:

 • En cas d'un informe negatiu fet per l'empresa de valoració del risc creditici.
 • En cas d'impagament de qualsevol de les sumes degudes.
 • En cas de pèrdua o robatori del Forfet Plus+.
 • En cas d'alteració física del Forfet o que l’utilitzi una persona que no en sigui el Titular.
 • En cas que l'usuari posi en perill la seguretat de les instal·lacions, la integritat d'altres usuaris o del personal de l'estació d'esquí.

En les dues primeres circumstàncies, l'anul·lació tindrà efecte des del moment en què GRANDVALIRA RESORTS ho notifiqui al Client mitjançant un correu electrònic.

El Client tindrà dret a anul·lar el Forfet Plus+ adquirit abans que finalitzi la temporada. Per fer-ho, cal que es posi en contacte amb GRANDVALIRA RESORTS a través dels formularis següents: 

L'anul·lació del producte Forfet Plus+ per qualsevol de les circumstàncies previstes en aquest punt de les Condicions generals de venda no dona accés al reemborsament al Client de la suma total ni parcial del preu satisfet fins al moment, ni a l'eximent de satisfer els imports meritats o pendents de facturació corresponents als usos del forfet efectuats. No obstant això, GRANDVALIRA RESORTS es reserva la facultat de reemborsar o d'eximir parcialment el pagament si, segons el seu criteri, concorren circumstàncies que ho justifiquin. Només GRANDVALIRA RESORTS procedirà a l'emissió del val corresponent al producte Forfet, en aplicació de l'art. 31 de la Llei relativa a les estacions d'esquí i instal·lacions de transport per cable.

10.8 Pèrdua o robatori

En cas de pèrdua o robatori, el Client o Titular del Forfet ha d'informar immediatament a GRANDVALIRA RESORTS a través del formulari oficial de contacte per tal d'anul·lar el Forfet. GRANDVALIRA RESORTS facturà al Client els imports generats fins a la data en què es notifiqui l'incident.

El Client pot sol·licitar l'expedició d'un nou Forfet Plus+ i s’ha de sotmetre a les Condicions de contractació vigents en aquell moment.

11. Condicions generals d'adquisició del Forfet Temporada.

11.1 Què és el Forfet de temporada?

El Forfet de temporada és un forfet personal i intransferible, vàlid durant tota la temporada d'hivern i estiu amb accés il·limitat a les estacions d'esquí corresponents, en funció del tipus de forfet contractat.

11.2 Descompte per renovació

GRANDVALIRA RESORTS premia la fidelitat dels seus esquiadors que la temporada 2023-24 ja van ser posseïdors del Forfet de Temporada Andorra Pass, Nord Pass. Obtindràs un 5 % de descompte renovant el Forfet de Temporada en qualsevol dels períodes de venda 2024-25 (descompte acumulable al d’unitat familiar). Al moment de realitzar la compra, recorda que no cal donar-se d’alta com a nou client. Hauràs d’utilitzar un correu que s’hagi fet servir en la compra de la temporada anterior o actualitzar la vostra contrasenya si l’heu oblidat a traves de la plataforma online.

Nota: Queden exclosos els Andorra Pass Senior Gold +70 i Senior Gold +75, Andorra Pass Baby, Extraescolar, Mountain Pass, Universitari i Acompanyant.

11.3 Descompte per unitat familiar

Per beneficiar-se del descompte per unitat familiar caldrà adquirir tres o més Forfets de temporada Andorra Pass o Nord Pass. S'entén per unitat familiar únicament el cònjuge i els descendents directes del titular de la compra. El descompte s'aplica únicament a partir del tercer forfet, sempre que els dos primers siguin de la modalitat d'adult o júnior.

S'aplicarà un 25 % de descompte a partir del Forfet del tercer familiar i dels següents, sempre que la compra es faci a través d'un únic titular. GRANDVALIRA RESORTS no aplicarà el descompte per unitat familiar a les compres que es facin a través de diferents titulars, encara que es compleixin les condicions de parentiu esmentades.

Les modalitats de Forfet de Temporada Mountain Pass, Freestyle, Sènior, Sènior Gold +70, Sènior Gold +75, Resident d’Andorra (totes les parròquies) i Diumenges; s'exclouen d'aquest descompte.

11.4 Pagament

Durant el procés de compra, el Comprador pot triar fer el pagament mitjançant una de les modalitats següents:

Pagament únic: Es paga la totalitat del Forfet en el procés de compra. El Lloc web redirigirà el Comprador a la passarel·la de pagament externa Paycomet o Redsys per completar el pagament de manera segura.

Pagament fraccionat: Es permet efectuar el pagament del Forfet de temporada en Tres quotes sense interessos ni despeses addicionals per a tots els clients posseïdors de Forfet de Temporada (residents i no residents Andorra) 2024/25.

Període d’aplicació del pagament fraccionat: només es podrà seleccionar la modalitat de pagament fraccionat per a compres fetes en línia, amb targeta de crèdit i entre el 3 d’abril de 2024 i el 8 de desembre de 2024 (ambdues dates incloses). Condició aplicable sobre l’import total de la compra realitzada.

Distribució de les quotes

Per a compres en període de venda Nou Early Booking (del 3 d’abril al 9 de juliol):

Una primera quota, del 50 % de l’import total de la compra dels forfets de temporada, que s’abonarà en el moment de la compra en línia del producte; un segon pagament, del 25 % del total de la compra, que s’abonarà l’1 d’agost de 2024, i un tercer pagament, del 25 % del total de la compra restant, que s’abonarà el 3 de setembre de 2024. El fraccionament del pagament del Forfet de Temporada no generarà interessos si s’abonen les quotes al seu venciment.

Per a compres en període de venda Preu promocional (del 10 juliol al 8 de desembre):

Una primera quota, del 40 % de l’import total de la compra dels forfets de temporada, que s’abonarà en el moment de la compra en línia del producte; un segon pagament, del 30 % del total de la compra, que s’abonarà el 3 de gener de 2025, i un tercer pagament, del 30 % del total de la compra restant, que s’abonarà el 3 de febrer de 2025. El fraccionament del pagament del forfet de temporada no generarà interessos si s’abonen les quotes al seu venciment.

GRANDVALIRA RESORTS carregarà les quotes directament al mateix compte bancari associat a la targeta de crèdit utilitzada per efectuar la compra inicial. En cas de canvi de targeta durant la temporada, els cobraments s’efectuaran a l’última targeta associada. 

Nota: les quotes es calculen sobre la base de l’import global de la compra i no s’aplicaran interessos ni costos addicionals. Tingues en compte que, si la teva targeta caduca, la perds o la dones de baixa, t’hauràs de posar en contacte amb el departament de forfet de temporada el més aviat possible per tal d’actualitzar les teves dades. 

Atenció: GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret de bloquejar temporalment els passis de temporada, del titular i/o dels integrants de la compra si, arribat el moment del pagament de les quotes, no s’abona l’import corresponent en la data fixada. Altrament, Grandvalira Resorts es reserva el dret de no tornar a activar aquests forfets en cas que s’efectuï el pagament amb retard. Per obtenir més informació, consulta les condicions del contracte de pagament fraccionat.

Important: Els punts de recollida de forfet son totes les taquilles de Grandvalira Resorts a partir l’obertura de les estacions i, a partir de l’1 d’octubre (dimarts), a l’estand del centre comercial Illa Carlemany. 

Més informació:

11.5 Confirmació de la comanda i lliurament

La Comanda es confirma per part de GRANDVALIRA RESORTS mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Client, en què rebrà automàticament el bo/localitzador de la Comanda i en què constaran els elements essencials dels serveis i productes contractats.

Els productes adquirits durant el procés de compra es lliuraran personalment al Client a les Taquilles de l'Estació d'esquí. Tanmateix, si el client opta per recarregar el forfet, aquest serà vàlid sense necessitat d'haver d'imprimir-ne un de nou en suport físic.

Per poder recollir el producte a les Taquilles, el Client haurà de mostrar el localitzador de la comanda feta juntament amb un document d'identificació personal amb fotografia vàlid per acreditar-ne la identitat.

11.6 Devolucions i compensacions

En cap cas, GRANDVALIRA RESORTS es fa càrrec de la devolució o compensació de l’assegurança d’un forfet. 

GRANDVALIRA RESORTS no acceptarà sol·licituds de devolució del Forfet de temporada per cap motiu. En tot cas, es valorarà cada casuística de manera individual.

La garantia de compensació s'aplicarà a les compres en línia realitzades durant el període de venda Early Booking i Preu Promo, sempre que s'hagi esquiat menys de 5 dies abans de la finalització de la temporada d'esquí. 

Les condicions de la garantia són aplicables al forfet de temporada resident i no resident. GRANDVALIRA RESORTS contemplarà l'aplicació d'aquesta garantia segons el tipus de forfet de temporada adquirit i els dies esquiats. 

Queden excloses les modalitats Extraescolar, Universitari i Acompanyant. 

El client només haurà de pagar pels dies esquiats a preu de taquilla i rebrà un val de compensació per a la temporada següent. En el cas d'haver utilitzat la invitació inclosa amb el forfet, aquest es comptabilitzarà com un dia d'esquí. 

Es pot sol·licitar la garantia durant la temporada en curs i fins al 21 d'abril del 2025.

11.7 Política de compensació en cas d'embaràs, accident a pista, malaltia o tancament de fronteres.

GRANDVALIRA RESORTS ofereix als seus clients una compensació a través d'un val de descompte per la temporada immediatament següent en cas d'embaràs, accident a pista, malaltia o tancament forçat de fronteres durant la temporada per a la qual han adquirit un Forfet. El valor de la compensació econòmica variarà segons els dies que hagi esquiat el client i la tipologia del forfet.

Per rebre el descompte, el Client que disposi d'un Forfet de temporada haurà de sol·licitar aquest val a través dels formularis següents:

11.7.1 Requisits generals

Aquestes condicions són aplicables al Forfet de Temporada No Resident i Resident.

Per a l'obtenció del val de descompte, caldrà aportar els documents o informes mèdics necessaris perquè GRANDVALIRA RESORTS validi i tramiti la compensació.

El val de descompte s'ha de fer servir durant la temporada immediatament posterior a l'adquisició del val de descompte.

Tot i així, en el cas que el Client no pugui adquirir un Forfet de temporada l'any següent per fer ús del val descompte, pot posar-se en contacte amb GRANDVALIRA RESORTS abans que finalitzi la temporada en curs a través:

Els vals de descompte són unipersonals, intransferibles i d'un sol ús i només els podrà utilitzar el titular afectat. No es podrà canviar el nom del titular del val pel d'una altra persona, ni s'abonarà l'import del val en efectiu. Tots els casos seran estudiats personalment per l'equip de Forfet de Temporada.

IMPORTANT:

Els clients que hagin obtingut els vals de compensació que els hi corresponen d'acord amb el punt 11.7.2 de les Condicions Generals de Venda relatives al forfet de temporada, podran adquirir el forfet en Early Booking amb el descompte pertinent en cada cas, a partir de l'1 de maig i fins al 9 de juliol o, fins a esgotar existències. Les unitats per a aquesta promoció són de 4000 forfets

11.7.2 Requisits per obtenir un Val de descompte del Forfet de temporada Andorra Pass o Nord Pass

El val de descompte es poden sol·licitar com a màxim el 21 d'abril de 2025 a través de:

Únicament el Client que hagi fet ús del Forfet durant menys de 11 dies en temporada sol·licitar el val de descompte corresponent.

Si el Client fa ús del Forfet en qualsevol modalitat d'esquí o vianant durant 11 o més dies, no podrà sol·licitar el val de descompte.

El tipus de val de descompte vindrà determinat segons els detalls següents:

 • 1 dia d'ús: El Client podrà escollir entre beneficiar-se de la Garantia de compensació (tal com es detalla a l'apartat 11.6 d'aquestes condicions) o sol·licitar un val de descompte, el valor del qual serà del 100 % de l'import pagat.
 • 2-7 dies d'ús: Es descomptaran de l'import abonat pel Client els dies que s'hagi fet ús del Forfet (comptabilitzats a preu de Forfet de dia a Taquilles) i s'emetrà un val de descompte amb el valor de la diferència.
 • 8-10 dies d'ús: Es facilitarà al Client un val de descompte del 10 % de la compra del forfet de temporada següent.

El val de descompte ofert podrà ser utilitzat únicament durant les dues temporades següents consecutives. Si el val no es utilitzat, el mateix quedarà obsolet.

Serà descomptat el preu del dia a taquilla. La invitació del forfet comptarà com a dia utilitzat en cas d'haver estat utilitzada, així com els dies en estacions d'esquí internacionals, els quals també seran tinguts en compte a l'hora de gestionar els vals de compensació.

11.8 Pèrdua o robatori del Forfet de temporada

GRANDVALIRA RESORTS informa el Client que, en cas de pèrdua o robatori del suport físic del Forfet de temporada, s'ha de posar en contacte al més aviat possible amb el servei d'Atenció al Client per informar del que ha passat mitjançant els formularis de contacte, o bé de manera presencial a qualsevol de les Taquilles de GRANDVALIRA RESORTS.

GRANDVALIRA RESORTS procedirà al bloqueig del passi perdut o robat i n'emetrà un duplicat a qualsevol taquilla habilitada de GRANDVALIRA RESORTS amb un cost de 20 €, en concepte de despeses de gestió. La gestió del duplicat es durà a terme a les Taquilles de l'estació.

Amb motiu del bloqueig de Forfet per ús fraudulent, el Client haurà de posar-se en contacte amb GRANDVALIRA RESORTS i el seu cas serà estudiat.

11.9 Suport físic del Forfet 

El Forfet de temporada és personal i intransferible.

Tots els Clients que hagin adquirit un Forfet de temporada l'han de portar físicament per poder-ne fer ús a l'estació d'esquí que correspongui durant la seva validesa. Qualsevol persona acreditada com a treballadora de GRANDVALIRA RESORTS podrà sol·licitar el passi al Client per verificar-lo.

En el cas de no disposar del suport físic, GRANDVALIRA RESORTS no oferirà, en cap cas, un suport provisional ni invitació. Si el Client hi vol accedir, haurà d'adquirir un Forfet de dia a les Taquilles de l'estació o bé sol·licitar un duplicat del Forfet de temporada amb un cost de 20 €. En cap cas, el Client no podrà sol·licitar a GRANDVALIRA RESORTS una devolució de l'import pagat.

Ser portador d'un Forfet de temporada del qual no se n'és el titular es considera un acte fraudulent que afecta tant el portador del passi com el titular, i pot comportar una possible penalització econòmica o una denúncia a la Policia.

12. Infraccions i sancions civils

 • La pràctica sense forfet de qualsevol activitat regulada en el domini quan l’ús sigui preceptiu comporta l'obligació de l'usuari de satisfer un import equivalent a tres vegades el preu del forfet diari que correspon a l'activitat efectuada.
 • Sense perjudici de les responsabilitats penals que siguin procedents, l'ús d'un forfet per part d’una persona que no en sigui titular, la seva manipulació per alterar-ne les característiques d'emissió o el consentiment del titular per a qualsevol de les conductes anteriors comporta la retirada immediata del Forfet i una sanció econòmica del triple del seu valor.
 • En cas d'un ús abusiu o fraudulent del forfet, el personal acreditat de l'estació pot retirar-lo immediatament i pot prohibir l'ús de les instal·lacions i la circulació per les pistes, sense perjudici de les accions legals que pugui exercir l'estació.
 • GRANDVALIRA RESORTS negarà l'accés al domini i retirarà o inutilitzarà el Forfet de manera immediata als usuaris que incompleixin les obligacions que els imposen aquesta Llei i el reglament intern de l'estació.
 • GRANDVALIRA RESORTS ofereix al Client al qual s’hagi retirat el forfet per ús fraudulent la possibilitat d’adquirir-ne un de nou durant la mateixa temporada al PVP que correspongui.

13. Forfet de Creussans

GRANDVALIRA RESORTS informa aquells Clients que comprin un Forfet de Creussans amb accés al telecadira que, durant el trajecte, es realitzarà la captació de la seva experiència mitjançant una fotografia que podran adquirir de manera gratuïta.

Com adquirir la fotografia?

 1. Cal passar el forfet pel Photoprint ubicat a les taquilles de l'Estació sector Arcalís.
 2. Després, s'ha d'activar la cerca de la fotografia i
 3. seleccionar-la per obtenir un tiquet amb un codi únic d'identificació.
 4. Podreu adquirir la fotografia a través de https://www.skiline.cc/home o de https://ww1.ordinoarcalis.com/ca/, introduint-hi el codi d'identificació.

Les fotografies estaran disponibles:

 • Durant un període de 24 hores al Photoprint per obtenir-ne el codi d'identificació.
 • Durant un període de 30 dies a les pàgines web identificades per poder adquirir la fotografia.

14. Política de cancel·lació i modificacions 

El Client podrà modificar o cancel·lar la reserva efectuada en qualsevol moment, amb anterioritat a la data d’arribada, d’acord amb les presents Condicions Generals de venda i el que s’estableix en les Condicions Particulars de cada oferta de serveis.

Si vol cancel·lar la reserva, podrà fer-ho a través de qualsevol dels següents mitjans:

Si vol modificar la reserva, podrà fer-ho posant-se ne contacte amb la Central de Reserves de GRANDVALIRA RESORTS mitjançant els formularis de contacte identificats al paràgraf anterior.

En el cas d'adquirir un producte destinat a un grup d'edat o activitat que no es correspongui amb la edat real de l'usuari  del producte o l'activitat a la que es destina, es requerirà el pagamemnt de la diferencia de preu corresponent.

14.1.Despeses aplicables a la cancel·lació de les reserves

En cas de desistiment dels serveis turístics contractats a través del Lloc web, el Client te dret a obtenir el reemborsament de la suma que hagués satisfet, amb deducció, en el seu cas, de l’import que es derivi en concepte de despeses de cancel·lació per part dels Proveïdors de serveis.

Les Condicions de Cancel·lació de cada Proveïdor de serveis es poden consultar en la descripció dels serveis durant el procés de reserva, abans de confirmar-la i a l’e-mail de confirmació, una vegada efectuada la reserva. Cal tenir en compte que algunes reserves no es poden cancel·lar ni modificar, per tant, recomanem consultar la informació que es facilita al procés de reserva del producte/servei que sigui del seu interès abans de fer la reserva.

L’import de les despeses de cancel·lació poden variar en funció del destí, de la data de cancel·lació i del servei que es vulgui cancel·lar.

14.2 Reemborsament de l'import 

En el cas de que correspongui un reemborsament al Client, una vegada realitzades les deduccions mencionades en les Condicions de cancel·lació de cada Proveïdor de serveis, GRANDVALIRA RESORTS abonarà l’import corresponent al Client en la major brevetat possible i, en cap cas, el període superarà els 30 dies.

Si el Client va efectuar el pagament de la reserva a través de targeta bancària, l’import li serà retornat al compte associat a la targeta amb la que es va efectuar el pagament.

14.3 Abandonament anticipat de l'allotjament turístic 

Si el Client decideix abandonar anticipadament l’allotjament turístic reservat amb anterioritat a la data de sortida fixada, el Proveïdor de serveis pot exigir el cobrament d’una penalització sobre el preu total dels serveis contractats que restin per utilitzar, llevat d’un acord específic entre les parts.

En el supòsit que el Client hagi d’abandonar anticipadament l’allotjament turístic reservat amb anterioritat a la data de sortida fixada, per una causa de força major degudament justificada, el Client té dret a que li sigui abonat el preu dels serveis que restin per utilitzar.

15. Modificació o anul·lació del servei per part de GRANDVALIRA RESORTS o del PRESTADOR DE SERVEIS

En cas que resulti impossible la prestació del servei contractat, GRANDVALIRA RESORTS podrà cercar una alternativa al Client sempre que sigui possible i les condicions ho permetin. En cas que no es pugui oferir cap alternativa al servei contractat inicialment o, en cas que l'alternativa que s'ofereixi no sigui acceptada pel Client, s'entendrà que s'ha produït la resolució del contracte.

Quan les condicions atmosfèriques, meteorològiques, nivals o altres circumstàncies alienes a l'estació no permetin el funcionament d'una activitat o infraestructura amb la seguretat requerida, l'estació n'ha de suspendre el funcionament. En aquest cas, GRANDVALIRA RESORTS oferirà al Client una compensació del producte adquirit, corresponent a un val, que podrà utilitzar un altre dia de la temporada vigent o de la següent.

En cas d'overbooking de l'allotjament contractat, GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret a oferir al Client un allotjament de la mateixa categoria o superior al que havia contractat, tan a prop com sigui possible de l'allotjament on s'ha efectuat la reserva, sempre que sigui possible i les condicions ho permetin. Si GRANDVALIRA RESORTS no pogués oferir una alternativa al Client o bé, si el consumidor i l'usuari no acceptés el canvi proposat, es procediria a la resolució del contracte i GRANDVALIRA RESORTS procediria al reemborsament de l'import que el Client hagués satisfet.

16. Queixes i reclamacions 

Les irregularitats o deficiències que el Client pugui trobar en els serveis contractats, hauran de notificar-se directament al Prestador de serveis en qüestió el més aviat possible i, si és possible, durant el gaudiment dels mateixos serveis, d’aquesta manera s’ofereix la possibilitat de rectificar la situació des de l’inici.

En el cas de que la solució aportada no satisfaci al Client, haurà de contactar amb el departament d’Atenció al Client de GRANDVALIRA RESORTS, el qual li donarà resposta a les reclamacions rebudes al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la reclamació.

NEUS DEL VALIRA, SA (NEVASA) és una societat que únicament gestiona els canals de vendes en línia. S'informa el Client que qualsevol reclamació derivada d'un accident a Pistes s'haurà d'informar a l'empresa explotadora de les pistes d'esquí, tal com s'indica a continuació:

GRANDVALIRA:

Sectors: Pas de la Casa, Grau Roig, Peretol i Encamp: la reclamació s'ha de fer a la societat SAETDE, ubicada al c/ Prat de la Creu, 59, AD500 Andorra la Vella. Correu electrònic de contacte: qualitatpasgrau@grandvalira.com

Sectors: Soldeu, El Tarter i Canillo; la reclamació s'ha de fer a la societat ENSISA, ubicada a Edifici de l'Obac - Telecabina, AD100 El Tarter. Correu electrònic de contacte: qualitat@soldeu.ad

Per a ORDINO ARCALÍS:

Estació d'Ordino Arcalís: La reclamació s'ha de fer a la societat SECNOA, ubicada al c/ Prat de la Creu, 59, AD500 Andorra la Vella. Correu electrònic de contacte: qualitat@ordinoarcalis.com

Per a PAL ARINSAL:

Estació de Pal Arinsal: La reclamació s'ha de fer a la societat SETAP365, ubicada al c/ Prat de la Creu, 59, AD500 Andorra la Vella. Correu electrònic de contacte: clients@palarinsal.com

A més, GRANDVALIRA RESORTS disposa de fulls de reclamació oficials a disposició dels consumidors i usuaris que es poden sol·licitar a GRANDVALIRA RESORTS en qualsevol moment, mitjançant les dades de contacte que es faciliten a l'inici d'aquestes Condicions (Informació general de contacte) o mitjançant el formulari de contacte de

GRANDVALIRA:  https://www.grandvalira.com/ca/contacta-grandvalira

ORDINO ARCALÍS: https://www.ordinoarcalis.com/ca/contacte-ordino

PAL ARINSAL: https://temporada.palarinsal.com/ca/contacte-pal-arinsal

17. Assegurança de viatge 

GRANDVALIRA RESORTS recomana contractar una assegurança de viatge adequada abans d’arribar al destí. És responsabilitat del Client comprovar que l’assegurança contractada ofereixi la cobertura adequada.

18.  Assegurança d'esquí 

GRANDVALIRA RESORTS recomana contractar una assegurança d’esquí adequada abans d’arribar al destí.

En cas de no disposar d'assegurança d'esquí, GRANDVALIRA RESORTS posa a disposició dels seus Clients la possibilitat de contractar, de forma totalment opcional, una assegurança d'esquí que permetrà el Client cobrir, únicament i exclusiva, els danys personals i de tercers ocasionats per la pràctica de l'esquí i d'algunes de les activitats d'aventura que promou, sempre que la pràctica es faci dins de les estacions del domini. Podeu consultar les Condicions i Cobertura de l'assegurança d'esquí als enllaços següents:

Recordem als nostres Clients que la contractació de l'assegurança d'esquí cobreix únicament els riscos especificats a la pòlissa. Per aquest motiu, recomanem la lectura de les Condicions i Cobertura de l'Assegurança d'esquí que s'exposaran al client durant el procés de contractació.

19. Serveis d'allotjament: règim i classificació 

19.1 Qualitat de l'allotjament 

GRANDVALIRA RESORTS publica en les seves ofertes la indicació del nivell de qualitat i confort del serveis d’allotjament, d’acord amb les dades subministrades pels Proveïdors de serveis i d’acord amb la classificació pròpia del destí. Aquesta classificació s’ofereix simplement com a referencia i paràmetre de qualitat, no obstant, s’informa al Client que no hem portat a terme controls de qualitat dels establiments oferts en el Lloc web i subdominis i, GRANDVALIRA RESORTS no es responsabilitza de la idoneïtat de l’allotjament o dels serveis proporcionats.

És molt important i recomanable, que el Client llegeixi detingudament les característiques individuals que es mostren en la oferta de l’allotjament contractat.

19. 2 Règim dels allotjaments 

Règim tot inclòs: Tret d’indicació expressa, el règim tot inclòs inclou tots els menjars, les begudes sense alcohol i les activitats que es mencionin en la descripció de cada prestació proporcionada pel Proveïdor de serveis. Així mateix, com a norma general, el règim de tot inclòs té un abast únicament de begudes alcohòliques locals.

Règim de pensió completa: Inclou esmorzar, dinar, sopar i allotjament. Com a regla general, els dinars i sopars no inclouen les begudes, tret que a l’oferta s’indiqui el contrari.

Règim de mitja pensió: Tret que s’indiqui el contrari a l’oferta, inclou l’esmorzar, sopar i allotjament. La regla general és que els dinars i sopars no incloguin begudes.

Règim d’allotjament i esmorzar: Inclou l’esmorzar i l’allotjament.

En el cas de que l’establiment turístic seleccionat per l’estància del Client no pugui oferir el règim alimentari contractat per motius de força major o degut a la imposició de restriccions normatives que impossibilitin el normal desenvolupament dels serveis, GRANDVALIRA RESORTS reemborsarà al Client els imports corresponents al serveis que no s’hagin pogut prestar, prenent de referencia les tarifes de l’allotjament contractat i especificades al Lloc web.

19.3 Àpats

Si els àpats formen part del paquet d’allotjament contractat i el Client no pot o no vol consumir per causa imputable a ell, no s’efectuarà cap reemborsament per les quantitats relacionades amb els àpats.

20. Responsabilitat i Seguretat de les seves transaccions 

GRANDVALIRA RESORTS garanteix la correcta aplicació de les mesures de seguretat i control sobre el tractament de les seves dades personals facilitades, necessàries per a realitzar les transaccions en línia. L'única finalitat de la utilització de l'identificador i/ o de la contrasenya del Client, serà per a comprovar la seva identitat, sent aquesta exigible en la validació de la comanda. La comunicació del número de targeta bancària i la validació definitiva de la comanda serviran com a prova de l'acceptació de l'esmenada Comanda i de l'exigibilitat dels imports compromesos per a la reserva dels productes que figurin en la Petició. Els registres informàtics, conservats en els sistemes informàtics de GRANDVALIRA RESORTS i dels seus associats, es consideraran prova de les comunicacions, Comanda i pagaments realitzats entre les parts.

En concret, el Client és responsable de mantenir la seguretat de les seves transaccions en línia i/o la contrasenya. Per tant, GRANDVALIRA RESORTS no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat per l'ús fraudulent d'aquestes dades.

21. Atenció al Client / Serveis de mediació 

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l'estat d'una Reserva o reclamació relacionada amb la seva comanda, pot ficar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de GRANDVALIRA RESORTS, i per telèfon o a través de:

Contacte: 

22.  Responsabilitats 

22.1 Capacitat legal per contractar 

El Client declara comptar amb capacitat legal plena (major de 18 anys) per contractar els serveis oferts per GRANDVALIRA RESORTS al Lloc web i als seus subdominis, manifestant que accepta la vinculació a les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" i, per tant, en el cas que una persona que no disposi de capacitat legal per a contractar fes una Comanda al Lloc web de GRANDVALIRA RESORTS, els responsables legals de l'esmentada persona (pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquesta Comanda i, en concret, hauran de satisfer el preu del mateixa.

22.2 Limitació de responsabilitat 

Excepte disposició legal en sentit contrari, GRANDVALIRA RESORTS no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • Qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva;
 • Pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • Tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de serveis entre les dues parts.

Igualment, GRANDVALIRA RESORTS també limita seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

 • GRANDVALIRA RESORTS aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel sobre la informació dels Serveis que s’ofereixen a través del Lloc web, però no es responsabilitza per les imprecisions de la informació que ofereixen els Prestadors de Serveis.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. GRANDVALIRA RESORTS posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, però, s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força més gran.
 • GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable dels danys derivats d'un mal ús del Lloc web, ni de qualsevol actuació fraudulenta realitzada a partir de la informació que en el mateix es facilita.
 • GRANDVALIRA RESORTS no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de la persona usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix , com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari o de la usuària, utilitzant per a la connexió al Lloc web, o d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.
 • GRANDVALIRA RESORTS no es fa responsable de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar degut a que el Client no comuniqui qualsevol al·lèrgia o intolerància que pugui patir. La responsabilitat serà imputable única i exclusivament al Client, o en el seu cas, a l’establiment de restauració.

En general, GRANDVALIRA RESORTS no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, ni de cap canvi, cancel·lació o modificació de la reserva efectuada, ni de cap pèrdua o dany ocasionat per incompliment, per part dels responsables de prestar el servei, de les obligacions respectives al client, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciatiu, però no exhaustiu:

 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d'alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.   


23. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços des d’altres pàgines web

La persona usuària que vulgui oferir continguts del Lloc web GRANDVALIRA RESORTS a la seva pròpia pàgina web, podrà introduir-hi un enllaç que vinculi la seva pàgina web amb la pàgina d'inici del Lloc web GRANDVALIRA RESORTS.

Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Lloc web de GRANDVALIRA RESORTS, podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i / o qualsevol altre signe distintiu de GRANDVALIRA RESORTS únicament i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per GRANDVALIRA RESORTS expressament.

La persona usuària no podrà reproduir el Lloc web de GRANDVALIRA RESORTS de cap manera en la seva pròpia pàgina web, ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin visualitzar a través d'adreces d'Internet diferents, o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió al públic sobre la procedència dels continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació i la marca de GRANDVALIRA RESORTS, o es faci de qualsevol altra mena d’ús prohibit per la legislació aplicable.

L'usuari o la usuària que introdueixi l'enllaç al Lloc web GRANDVALIRA RESORTS, no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre GRANDVALIRA RESORTS sobre els seus integrants, i/o usuaris o usuàries ni sobre la qualitat dels continguts oferts.

Les pàgines web en les que s'ofereixi l'enllaç al Lloc web GRANDVALIRA RESORTS no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que GRANDVALIRA RESORTS dona suport o dona suport les idees, manifestacions o actuacions d'aquestes persones usuàries, o que resultin inadequats en relació amb l'activitat desenvolupada per GRANDVALIRA RESORTS.

24. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços a altres pàgines web

Amb l'objecte d'ajudar a la persona usuària a buscar informació o serveis d'interès, el Lloc web GRANDVALIRA RESORTS pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són de la seva propietat, ni estan controlats per aquesta. GRANDVALIRA RESORTS no controla els continguts, les Condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

La persona usuària reconeix i accepta, que l'accés a altres llocs web no suposa que GRANDVALIRA RESORTS recomani i aprovi el contingut dels mateixos, i que GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable de les pèrdues o danys que l'usuari o la usuària pogués patir, a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l'exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d'aquests llocs web.

GRANDVALIRA RESORTS retirarà del Lloc web, o impedirà l'accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d'un tercer, sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.

25. Publicitat

El lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

26. Protecció de dades personals 

GRANDVALIRA RESORTS tractarà tota la informació introduïda en el Lloc web, de conformitat amb la Política de Privacitat identificada en la pàgina web grandvalira.com, tal com indica la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades personals i el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679, com a responsable de tractament de les dades incloses en el Lloc web.

Amb la finalitat de garantir un correcte desenvolupament dels productes/serveis contractats, l’informem que GRANDVALIRA RESORTS compartirà les seves dades de caràcter personal amb el Proveïdor de serveis que ofereixi el servei contractat.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a dpd@grandvaliraresorts.com Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la web oficial.

27. Miscel·lània

27.1 Invalidesa parcial

Si una o diverses de les disposicions de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d'una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

 • Exclusió de renuncia

El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l'assisteixen en cas d'incompliment per l'altra part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", no es pot interpretar com la renúncia davant futurs incompliments de l'obligació que es tracti.

 • Llei aplicable y jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació del Principat d’Andorra. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, o, si s'escau, al lloc de compliment de l'obligació.

27.2 Vigència

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” es mantindran vigents fins a la finalització del  contracte de les parts i extinció de totes les obligacions assumides per cadascuna.

Aquestes Condicions es poden veure modificades, per la qual cosa és responsabilitat del Client consultar periòdicament i sobretot quan va a realitzar una comanda ja que les Condicions vigents en aquell moment, seran les que resultin aplicables.

 

Data de revisió de les condicions: maig 2023