Grandvalira Garanties

Política de compensació 

Quan s'aplica? S'aplicarà en cas d'accident o malaltia o tancament forçat de fronteres i/o  d’estació que impedeixi seguir esquiant. 

En quin tipus de forfet està inclòs? Aquestes condicions són aplicables al Forfet de Temporada No Residente i Residente. Grandvalira Resorts contemplarà l'aplicació d'aquesta garantia a altres productes de Forfet de Temporada segons el tipus i els dies esquiats. En el cas d'haver utilitzat la invitació, es comptabilitzarà com un dia d'esquí.

Com funciona? S'efectuarà un val de compensació a bescanviar per la següent temporada segons la utilització del forfet de temporada en la temporada en curso.

En cas de voler aplicar el val en el període Early Booking, la compra es podrà realitzar a partir de l'1 de maig del 2024 i fins al 30 de juny del 2024 o fins a esgotar existències.

Quin és el percentatge de devolució segons els dies esquiats?

D'1 a 3 dies d'esquí: val de compensació del 100% o aplicació de la "Garantia de devolució” en cas de reunir les condicions.

De 4 a 10 dies d'esquí: es cobraran els dies esquiats a preu del forfet de dia a taquilles. Val compensació amb la diferència sobre l'import pagat.

D’11 a 12 dies: val d'un 10% de descompte del valor de compra del forfet de la següent temporada.

Més de 13 dies d'esquí: es considera que el forfet de temporada ja ha estat amortitzat.

Quina és la seva validesa? Els vals compensació tenen una durabilitat de dues temporades.

La compensació no es realitzarà en cas de tenir dies d'esquí a posterior de la data de l'informe.

Es pot sol·licitar durant la temporada en curs i fins al 21 d'abril del 2025.

Grandvalira Garanties

Assegurança temporada d'esquí

Què em cobreix? Aquesta assegurança et cobreix en cas d'accident d'esquí a pistes. Queda exclosa la temporada d'estiu.

On i quan s'ha de contractar? L'assegurança s'ha de contractar durant el procés de compra del forfet de temporada i/o abans del primer dia d'esquí. Un cop el forfet hagi estat utilitzat, no es podrà contractar.

Quin és el preu? El preu és de 62 €. Aquesta assegurança no s'inclou en la tarifa del forfet de temporada ni en cap altra de les garanties de l'Andorra Pass 2024-2025.