Indica en qué idioma quieres navegar por nuestra web.
Indica en quin idioma vols navegar per la nostra web.
Specify your preferred language for browsing our website.
Indiquez dans quelle langue vous souhaitez naviguer sur notre site.

En què consisteix la signatura electrònica?

La signatura electrònica és un concepte jurídic equivalent al de la signatura manuscrita en què el comprador accepta el contingut d’un missatge electrònic a través de qualsevol mitjà electrònic vàlid.
La signatura electrònica assegura també que el document signat sigui exactament el mateix que l’original.
En el cas del pagament fraccionat, durant el procediment de compra en línia és possible fer servir la signatura electrònica. Es descarregarà el contracte de compra en línia i se sol·licitarà si es vol continuar amb el procés de signatura electrònica.
T'ha semblat útil? 
3
Grandvalira 2021-2022
Proudly developed with by Bitanube