Indica en qué idioma quieres navegar por nuestra web.
Indica en quin idioma vols navegar per la nostra web.
Specify your preferred language for browsing our website.
Indiquez dans quelle langue vous souhaitez naviguer sur notre site.

Season

Llengua

  • Català
  • Español
  • Français
  • English

CONDICIONS GENERALS - PROFESSIONALS DEL TURISME

APARTAT EXCLUSIU PER A PROFESSIONALS DEL TURISME

Grandvalira actua com a organitzador de diferents programes combinats amb estades d'allotjament i serveis d'estació, a més d'altres serveis que ofereix Grandvalira o altres proveïdors del país.

 

ÚS DEL WEB

El client està autoritzat a utilitzar la pàgina web i tots els seus subdominis, amb l'única finalitat de fer consultes o reserves legítimes, i amb el compromís consegüent de no fer reserves especulatives, falses o fraudulentes, ni reserves en anticipació de la demanda.  Així mateix, el client es compromet a proporcionar a GRANDVALIRA RESORTS informació de contacte correcta i precisa, com el correu electrònic, i consent, si cal, que GRANDVALIRA RESORTS la pugui utilitzar com a forma de contacte.

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

El fet de visitar i utilitzar la pàgina web i tots els subdominis comporta l'acceptació expressa per part del consumidor/client de totes i cadascuna de les condicions generals, que es consideren automàticament incorporades en el contracte, sense que en calgui la transcripció escrita individualitzada. Les condicions generals completen i desenvolupen la legislació específica aplicable sense contravenir-hi.

 

ÚS DE LA INFORMACIÓ DE CONTACTE DEL CLIENT

El client, que és el titular de la reserva, garanteix que té més de 18 anys i que està legalment capacitat per utilitzar la pàgina web i tots els seus subdominis, i per contreure obligacions legals.

El client garanteix que les dades personals que facilita durant el procés de reserva són correctes i accepta la responsabilitat financera per qualsevol operació que es faci en nom seu o per compte seu.

D'acord amb aquest document, el client autoritza Granvalira a incloure per a futures comunicacions totes les dades personals facilitades amb relació a una reserva —tant les seves com les de totes les persones esmentades en la reserva— a la base de dades confidencial de Grandvalira, segons el que estableix la Llei 15/2003, de 18 de desembre de 2003, qualificada de protecció de dades personals. Per poder accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les o oposar-se’n al tractament, cal que el client titular de la reserva enviï una sol·licitud a l’adreça Av. Carlemany, 68, despatx 401, edifici Illa Carlemany - AD700 Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra) o per correu electrònic a lqpd@grandvaliraresorts.com. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicar a l'assumpte «PROTECCIÓ DE DADES».

 

PRODUCTES

Els productes que es poden contractar a la pàgina web i en tots els seus subdominis es poden reservar individualment o de manera combinada com a paquet de serveis.

 

HOTELS I ALTRES SERVEIS

Grandvalira actua únicament com a promotor de proveïdors d'allotjament i d’altres serveis, i com a agent de reserves en nom de l'usuari, de manera que no se la pot considerar responsable de mort, lesions, malaltia, danys, pèrdua, accident, robatori, retard o qualsevol altra irregularitat que es derivi, directament o indirectament, de la prestació dels serveis per part de l'hotel o d’altres proveïdors que comercialitzen els seus allotjaments, serveis i productes a través del web de Grandvalira; així, queda exempta de qualsevol responsabilitat contractual, extracontractual o d’un altre tipus. S'entén per proveïdor d'allotjament o d’altres serveis els proveïdors o propietaris que figuren al web i en tots els seus subdominis, i inclou totes les instal·lacions i serveis que s’ofereixen en aquest web i en tots els seus subdominis i que Grandvalira reserva en nom de l'usuari. La informació de l'hotel esmentat ha estat facilitada pel proveïdor de l'allotjament.

L’AGÈNCIA es fa responsable de comunicar per escrit a GRANDVALIRA qualsevol al·lèrgia o intolerància alimentària que un o varis dels membres del grup puguin tenir. GRANDVALIRA transmetrà aquesta informació als  establiment de restauració corresponents. Tanmateix, GRANDVALIRA queda eximida de qualsevol responsabilitat que pugui sorgir arrel de l’incompliment, negligència, error o omissió, per part de l’AGÈNCIA de les indicacions efectuades en relació a les intoleràncies o al·lèrgies dels membres del grup. Per tant, l’eventual responsabilitat serà imputable única i exclusivament a l’AGÈNCIA o, si s’escau, a l’establiment de restauració si aquest és aliè a GRANDVALIRA.

 

CLASSIFICACIÓ PER ESTRELLES I QUALITAT DE L'ALLOTJAMENT

La classificació per estrelles és la pròpia de la destinació i s'ajusta a la normativa vigent en l'àrea. Serveix merament de descripció general i pot no aplicar-se en tots els casos. El tipus d'habitacions que proporcioni un hotel (per exemple, individual, doble, de matrimoni) pot variar. És responsabilitat del client comprovar el tipus d'allotjament i els serveis prestats per cada hotel o agent soci. És responsabilitat de l'agent soci oferir informació sobre els hotels, serveis o paquets que es poden reservar. El client accepta que no hem dut a terme controls de qualitat dels establiments que s’ofereixen al web i en tots els seus subdominis, i no ens responsabilitzem de la idoneïtat de l'allotjament ni dels serveis prestats. La inclusió d'allotjaments al web no comporta en cap cas que Grandvalira els recomani o els avali. Renunciem a qualsevol responsabilitat per inexactituds relatives als allotjaments i serveis que s’ofereixen al web i en tots els seus subdominis.

 

SERVEIS D'ESTACIÓ

Grandvalira actua com a propietària i com a proveïdora dels serveis d'estació que ofereix al seu domini i que estan a la venda en aquest lloc web i en tots els seus subdominis.

Els serveis propis que ofereix Grandvalira són: forfet, classes d'esquí, activitats d'aventura, serveis de restauració i altres serveis presents al domini esquiable de Grandvalira .

 

ASSEGURANÇA

Es recomana contractar una assegurança de viatge adequada abans d'arribar a la destinació. És responsabilitat del client comprovar que l'assegurança ofereixi la cobertura apropiada.

 

ASSEGURANÇA D'ESQUÍ + COMPLEMENT DE PÈRDUA DE FORFET:

En cas que no es tingui contractada cap assegurança, s'aconsella contractar l'assegurança d'esquí de Grandvalira que, en cap cas, actua com a assegurança de viatge. L'assegurança d'esquí cobreix únicament i exclusivament els danys personals i a tercers ocasionats en la pràctica de l'esquí i d’algunes de les activitats d'aventura que l’estació promou i controla, sempre que la pràctica d’aquestes activitats es dugui a terme dins de les instal·lacions del domini. Es recomana que el client consulti les cobertures de l’assegurança. Es pot contractar al web com a servei addicional a la reserva o bé directament a les taquilles de l'estació, on cal presentar el forfet abans d'utilitzar cap remuntador.

Inclou la reimpressió sense cost del forfet en cas de pèrdua.

 

INSCRIPCIÓ, RESERVA I PAGAMENTS

Segons les condicions contractuals, a l'hora de confirmar la reserva cal complir les condicions de pagament establertes. La reserva no es considera ferma fins que no se’n faci el 100 % del pagament. En cas contrari, la reserva queda anul·lada i s'apliquen les condicions que s’indiquen en l'apartat d'anul·lacions. Els pagaments es poden fer pels mitjans electrònics que hi ha habilitats al web.

El client ha de presentar a les taquilles de l'estació el nostre localitzador i el DNI del titular de la reserva o el bo original que emet el nostre sistema de vendes o el de l'agència.

La factura es pot sol·licitar en una data posterior a la data de finalització de l’estada.

La reserva inclou els serveis que s’especifiquen a la confirmació de la reserva. Es recomana llegir detingudament tota la informació de l'allotjament (en cas que s'inclogui aquesta informació), atès que pot indicar suplements i serveis addicionals amb recàrrec que l'usuari ha d'abonar directament a l'establiment. Grandvalira queda exempta de qualsevol responsabilitat contractual, extracontractual o d’un altre tipus amb relació a aquests serveis i suplements.

 

PRESSUPOSTOS

Els preus i la disponibilitat dels serveis desats com a «Pressupostos» es proporcionen a títol informatiu i estan subjectes a revisió de la disponibilitat en el moment que es confirma la reserva.

 

CONFIRMACIÓ

Un cop el client hagi fet el pagament total de la reserva com s'ha indicat més amunt, rebrà automàticament el bo/localitzador. Aquest bo és la base del contracte de reserva: el client reconeix que és el responsable de comprovar la confirmació, així com també de comprovar que totes les dades que s’hi incloguin siguin correctes, ja que els serveis només es poden oferir d'acord amb les dades especificades en la reserva.

 

SIGNATURA MANUSCRITA

Ateses les característiques especials de la contractació a distància, el client reconeix la impossibilitat de signar la carta de pagament, document mitjançant el qual es dona habitualment la conformitat de la transacció. Per tant, renuncia a la signatura del document per a tota la transacció electrònica generada com a conseqüència de la reserva feta a través de la pàgina web i de tots els seus subdominis. La persona que emplena el formulari de reserva de la pàgina ha de tenir autorització per fer-ho en nom de tots els components del grup que faran el viatge i ha de confirmar que les persones que componen el grup accepten les condicions de la reserva. A més, aquesta persona és responsable del cost de la reserva, incloses les comissions de cancel·lació o modificació. Així mateix, aquesta persona ha d'informar la resta d'integrants del grup dels detalls de la confirmació i de qualsevol altra informació pertinent.

 

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ

Per tal de facilitar i agilitzar l'accés a l'estació, Grandvalira posa a disposició del client un servei gratuït de lliurament de la documentació de la reserva (forfet físic, bons amb els serveis de l'estació, etc.) directament a l'allotjament reservat pel client. Aquest servei s'ofereix només per a les reserves que inclouen la contractació de l'allotjament i les reserves que es fan i que s’abonen almenys 48 hores abans de la data d'arribada.

El client ha de presentar un bo independent per a cadascun dels serveis contractats que, a causa de la seva ubicació, es prestin fora del domini esquiable de Grandvalira.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

El client pot modificar o cancel·lar la reserva en qualsevol moment abans del dia d'inici dels serveis, a través del web o de qualsevol dels subdominis corresponents en què l'hagi fet; en cas de dubte, cal posar-se en contacte directament amb la Central de Reserves de Grandvalira, a booking@grandvaliraresorts.com, o trucar al número (+376) 891 800.

Si el client cancel·la la reserva, es poden generar despeses per part dels proveïdors d'allotjament o de serveis. Cada proveïdor de serveis i cada promoció tenen la seva pròpia política de cancel·lació o modificació, que es detalla en la descripció dels serveis en el moment de la compra.

No obstant això, les cancel·lacions que es puguin produir a causa del tancament de l'estació es tracten d'acord amb el procediment especial definit per Grandvalira.

Si aquests recàrrecs no es reflecteixen en la descripció del servei, s'apliquen els que s'indiquen a continuació:

 

1. CANCELACIONS DE RESERVES INDIVIDUALS
 

1.1 FORFET 
Grandvalira genera la factura de les reserves que es confirmen el mateix dia d'inici del servei. En cas que no s’hagi consumit la reserva (és a dir, que Grandvalira no hagi lliurat els forfets al client), el client ha de sol·licitar-ne l’anul·lació enviant un correu electrònic a facturacio@grandvaliraresorts.com
El termini per sol·licitar la cancel·lació és de 7 dies a partir de la data d'inici dels serveis; sense despeses.
En cas contrari, un cop hagin transcorregut els 7 dies immediatament posteriors al primer dia d'inici dels serveis, s'aplica el 10 % de despeses sobre el total de la reserva confirmada.


1.2 SERVEIS D'ESTACIÓ I PAQUETS SENSE ALLOTJAMENT
Menys de 24 hores i no presentació del client: 100 % del total de la reserva.


1.3 ALLOTJAMENT I PAQUETS AMB ALLOTJAMENT
En cas que la reserva inclogui el servei d’allotjament, els criteris seran els que s’especifiquin en cada reserva.


2. CANCEL·LACIONS DE RESERVES DE GRUPS

Des de 10 dies abans de l'inici del servei i la no presentació del grup: 30 % del total de la reserva.

En cas que la reserva de grup inclogui el servei d'allotjament, els criteris seran els que ens sol·liciti l'allotjament en cada situació i segons el que especifiqui cada contracte de reserva de grup.

CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ

1. DEVOLUCIONS DE RESERVES INDIVIDUALS

Es considera una devolució el retorn de vals de servei ja emesos, sempre que aquests vals no s’hagin utilitzat. Les devolucions s’han d'efectuar a les taquilles el mateix dia d’inici dels serveis, sempre dins l'horari operatiu de les taquilles; en cas contrari, no s'accepten.
La devolució d'un paquet s'ha de fer amb tots els serveis complets i aquests han de correspondre a la mateixa reserva (mateix número de localitzador/expedient).


1.1 FORFET

- Devolució sense despeses: s’acceptarà la devolució sense despeses de fins a 6 (Sis) forfets de la totalitat de la reserva, fins el mateix dia d’inici dels serveis. 
A partir del setè forfet, s’aplicarà un càrrec del 5% en concepte de despeses de devolució. Queden excloses les promocions.
 

1.2 SERVEIS D’ESTACIÓ I PAQUETS SENSE ALLOTJAMENT:

- Devolució sense despeses: s’acceptarà com a màxim, fins a 24 hores abans de l’inici dels serveis.
- La devolució en un termini inferior a 24 hores i la no presentació del client facultaran a NEVASA per efectuar un càrrec del 100% de la reserva. 
 

1.3 ALLOTJAMENT I PAQUETS AMB ALLOTJAMENT:
En cas que la reserva inclogui el servei d'allotjament, els criteris seran els que s'especifiquin en cada servei.

2. DEVOLUCIONS DE RESERVES DE GRUPS

La devolució sense despeses s'accepta com a màxim fins al mateix dia d'inici dels serveis, sempre que no superi el 10 % de la totalitat de la reserva. Tot allò que superi aquest 10 % tindrà un càrrec d'un 5 % en concepte de despeses de devolució (només sobre el percentatge que superi aquest 10 %). S’exclouen les promocions.

CONDICIONS DE MODIFICACIÓ

1. MODIFICACIONS DE RESERVES INDIVIDUALS

Pel que fa a les modificacions, consulteu la pàgina web o bé qualsevol dels subdominis corresponents en què es va gestionar la reserva; s’exclouen les ofertes i promocions.

 

2.  MODIFICACIONS DE RESERVES DE GRUPS (SENSE ALLOTJAMENT)

Les modificacions dels serveis, de dates de reserva, de sector o de nombre de persones reservades poden comportar les despeses que es detallen. No s'apliquen per a reserves de grups amb allotjament; en aquest cas, els criteris seran els que s'especifiquin en cada reserva.


2.1. CANVI DE TIPUS DE SERVEI: fins a 5 dies abans de l'entrada del grup s'accepta la modificació del tipus de servei segons la disponibilitat de places i horaris.

2.2. CANVI DE DATES, DE NOM DEL GRUP O DE SECTOR: no es permeten els canvis de dates, de nom de grup ni de sector 15 dies abans de l'entrada del grup.

2.3. Nombre de persones:

• A la baixa: fins a 5 dies abans de l'entrada del grup, s'accepta fins a un 20 % de modificació a la baixa sense despeses; si són menys de 5 dies, cal aplicar les condicions de devolució de grups.

• A l'alça: fins a 5 dies abans de l'entrada del grup, s'accepten ampliacions segons la disponibilitat de places i horaris; en cas que no hi hagi disponibilitat en grups, s'aplica la tarifa de paquet individual.
 

RECLAMACIONS

Les irregularitats o deficiències que el client pugui trobar en els serveis que contracta s'han de notificar directament al prestatari del servei en qüestió i durant el transcurs de l'ús i gaudi d’aquest servei, de manera que el client doni l'oportunitat de rectificar la situació des que comenci a produir-se.

En cas que la solució aportada no satisfaci el client, aquest ha de contactar per escrit amb el departament d'atenció al client de Grandvalira a través del formulari web

Grandvalira no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici causat per les accions, omissions o negligència dels proveïdors o de tercers.

 

PRECISIÓ DE LA INFORMACIÓ

El client reconeix i accepta que no es pot considerar Grandvalira com a responsable de les imprecisions de la informació que ofereixen els proveïdors dels serveis. El client també reconeix que els proveïdors dels serveis que ofereix Grandvalira s'esforcen per garantir que la informació d'aquest lloc web sigui acurada i estigui actualitzada en tot moment. En conseqüència, el client queda informat i accepta que la informació i els preus d'aquest lloc web estan subjectes a variacions i es faciliten només a títol informatiu.

 

FORÇA MAJOR

Grandvalira no es fa responsable de cap canvi, cancel·lació o modificació de la reserva, ni de cap de les pèrdues o danys ocasionats per l'incompliment de les obligacions respectives davant del client per part dels responsables de prestar els serveis, quan l'incompliment estigui ocasionat per circumstàncies de força major. Aquestes circumstàncies són, entre d’altres, a títol informatiu: guerres, revolucions, atemptats terroristes, tancament de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals o qualsevol altra circumstància que pugui afectar greument ambdues parts, així com també qualsevol altra circumstància imprevisible que no estigui sota el control de Grandvalira.

 

LEGISLACIÓ I FUR

L'aplicació i la interpretació d'aquestes condicions generals es regiran per la legislació vigent del Principat d'Andorra. En cas d'una possible discrepància fruit de la interpretació o execució d'alguna d'aquestes condicions, totes dues parts, amb renúncia explícita del seu fur, si escau, se sotmeten a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra.