Indica en qué idioma quieres navegar por nuestra web.
Indica en quin idioma vols navegar per la nostra web.
Specify your preferred language for browsing our website.
Indiquez dans quelle langue vous souhaitez naviguer sur notre site.

CONDICIONS GENERALS - PROFESSIONALS DEL TURISME

TERMES I CONDICIONS DE VENDA DEL LLOC WEB 

GRANDVALIRA RESORTS, S.A. posa a la seva disposició un servei de compra en línia que li permetrà comprar els productes/serveis disponibles a la nostra pàgina web.
En el present document s’estableixen las “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” que regulen el funcionament d’aquest Lloc web i la contractació/reserva de productes/serveis a través de grandvalira.com i els seus subdominis. L'ús del Lloc web constitueix que li sigui d'aplicació l'acceptació d'aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte o consulta sobre elles pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al Client a través de:
Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA han estat redactades de conformitat amb allò que estableix:
La Llei 12/2013, del 13 de juny del Comerç , Llei 13/2013 del 13 de juny, de competència efectiva i protecció al consumidor, Decret del 07-08-2013 d’aprovació del Reglament regulador dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en matèria de consum.

 1. Informació general de contacte
 2. Definicions i objecte
 3. Producte i servei
 4. Accés de persones usuàries
 5. Normes d’ús del Lloc web
 6. Propietat intel·lectual i industrial
 7. Notificació d’infraccions
 8. Formalització del contracte i reserves
8.1 Tarifes
8.2 Procediment de reserves
8.3 Pressupostos
8.4 Confirmació de la reserva
8.5 Signatura manuscrita
8.6 Servei gratuït de lliurament de la documentació
 1. Pagament
  9.1 Mitjans de pagament
  9.2 Seguretat en les operacions de pagament
   
 2. Política de cancel·lació i modificacions
10.1 Despeses aplicables a la cancel·lació de les reserves
10.2 Reemborsament de l’import
10.3 Abandonament anticipat de l’allotjament turístic
 1. Modificació o anul·lació del servei per part de GRANDVALIRA RESORTS o del PRESTADOR DE SERVEIS
 2. Modificació o anul·lació del servei en cas de restriccions o mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19 SARS-CoV-2
 3. Queixes i reclamacions
 4. Assegurances de viatge
 5. Assegurança d’esquí
 6. Serveis d’allotjament: Règim i classificació
 7. Responsabilitat i Seguretat de les transaccions
 8. Atenció al Client / Serveis de mediació 
 9. Responsabilitats 
 10. Responsabilitat i limitació per enllaços des d’altres pàgines web
 11. Responsabilitat i limitació per enllaços a altres pàgines web
 12. Publicitat
 13. Protecció de dades personals 
 14. Miscel·lània 
 
 

1. Informació general de contacte

De conformitat amb l’article 27 de la Llei 13/2013, del 13 de juny de competència efectiva i protecció del consumidor, s'informa que la titularitat d'aquest lloc web, grandvalira.com, (des d'ara Lloc web) i els seus subdominis l'ostenta: GRANDVALIRA RESORTS, S.A.,  [des d’ara GRANDVALIRA RESORTS] proveïda de NRT: A706067F, inscrita al Registre de Comerç Nº 917870Z, i les dades de contacte són:
 
Adreça: Av. Carlemany, 68 Despatx 401 Edifici Illa Carlemany – AD700 Escaldes-Engordany (Andorra)
 
 

2. Definicions i objecte 

Els termes utilitzats en les presents condicions es defineixen de la següent manera:
“Usuari”: Qualsevol persona que navegui per la pàgina web.
“Client”: Aquella persona que reserva un o més serveis dels que s’ofereixen en la pàgina web.
“Servei”: Qualsevol prestació que ofereix GRANDVALIRA RESORTS en el Lloc web, com la reserva de forfaits, allotjaments, restaurants, etc.
“Proveïdor o prestador de serveis”: Fa referencia a qualsevol proveïdor de serveis que ofereix el servei contractat pel Client, el qual no ofereix directament GRANDVALIRA RESORTS.
“Comanda”: Contractació d’un servei mitjançant la pàgina web.
El propòsit de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” és en primer lloc, informar als usuaris Clients de les condicions i modalitats en què GRANDVALIRA RESORTS, procedirà a la venda del productes/serveis oferts i, en segon lloc, informar sobre els drets i obligacions de “les parts” en el marc de la venda dels productes/serveis per part de GRANDVALIRA RESORTS al Client (en endavant “el Client”).
Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s'aplicaran sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de serveis realitzades a través del Lloc web. Per tant, "el Client", al realitzar una contractació de productes/serveis reconeix conèixer amb caràcter previ a la realització de la Comanda les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", i les accepta total i plenament. 
 GRANDVALIRA RESORTS es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA". No obstant això, seran aplicables a la Comanda aquelles que el Client hagués acceptat en el moment de realitzar la contractació. Per aquest motiu, es recomana al Client que llegeixi, desi i imprimeixi una copia de les presents Condicions Generals de venda al formalitzar la compra.
Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” inclouen les Condicions Generals d’ús del Lloc web i es completaran amb les disposicions de la Política de Privadesa i la Política de Cookies.
Així mateix, la contractació d’un servei turístic ofert per un dels proveïdors de serveis que figuren al Lloc web, implica l’acceptació explicita de les condicions particulars i polítiques de contractació de cada proveïdor de serveis en qüestió. 
 
 

3. Producte i Servei

GRANDVALIRA RESORTS, a través del Lloc web, actua alhora com a propietària i com a promotora de Proveïdors de serveis i, posa a la venda els productes/serveis següents:
Forfait, classes d’esquí, activitats d’aventura, serveis de restauració, reserves d’allotjament, així com altres serveis presents al domini i subdominis de GRANDVALIRA RESORTS.
Els serveis que es poden contractar al Lloc web i tots els seus subdominis, es poden reservar individualment o de manera combinada, com a paquet de serveis.
 
 

4. Accés de persones usuàries

El simple accés al Lloc web, atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària.
L'ús de serveis oferts a la pàgina web és lliure per a les persones usuàries, no comportant cap comissió ni cost de cap tipus en l'accés a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per la persona usuària, que serà a càrrec d'aquest.
L'accés a través d'aplicacions de tercers (per exemple, Facebook) implica que la seguretat en l'accés per aquesta via és responsabilitat d'aquestes entitats. Així mateix, el Lloc web declina qualsevol responsabilitat directa o indirecta per la caiguda dels sistemes o poca disponibilitat de la web o qualsevol situació similar.
 
 

5. Normes d’ús del Lloc web

La persona usuària serà responsable de la totalitat dels seus continguts publicats i de la seva veracitat. La persona usuària serà l'única responsable de les manifestacions falses, inexactes o desactualitzades que es realitzin i dels perjudicis que, al respecte, causi a GRANDVALIRA RESORTS o a terceres persones com a conseqüència de l'incompliment d'aquest deure.
Mitjançant l'ús d'aquest lloc web, la persona usuària accepta que la major part de les comunicacions amb GRANDVALIRA RESORTS siguin electròniques, a través del correu electrònic indicat pel propi usuari o Client.
A efectes contractuals, l'Usuari consent a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que GRANDVALIRA RESORTS enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l'Usuari.
L'Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb GRANDVALIRA RESORTS a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s'escau, a través dels espais de contacte del Lloc web. Igualment, llevat que s'estipuli el contrari, GRANDVALIRA RESORTS pot contactar i/o notificar a l'Usuari en el seu correu electrònic o a l'adreça postal facilitada.
La persona usuària es compromet a fer un ús raonable i raonat dels serveis del Lloc web i a complir les "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", reservant -se GRANDVALIRA RESORTS el dret de limitar si així ho estimés convenient.
El lloc web està regit per la legislació aplicable a Andorra. GRANDVALIRA RESORTS no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment i declina tota responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.
Queda terminantment prohibit:
 • Utilitzar el nom de GRANDVALIRA RESORTS amb fins professionals o lucratius directa o indirectament.
 • Utilitzar el Lloc web GRANDVALIRA RESORTS per a fins que no siguin l’adquisició de productes i/o serveis
 • Realitzar compres falses o fraudulentes. Si raonablement es pogués considerar que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria a les autoritats competents.
 • La publicació de contingut ofensiu, de qualsevol classe, sexista, racista, difamatori i/o contrari a la legislació vigent a Andorra.
 • Calumniar, abusar, acorralar, molestar, amenaçar o infringir els drets legals, com els drets de privacitat o publicitat, entre d’altres.
 • Utilitzar la pàgina web per a fins de promoció no autoritzats expressament per l'equip GRANDVALIRA RESORTS o la difusió de contingut publicitari no autoritzat.
 • Suplantar la identitat, amb les conseqüències legals que d'això es deriven.
 • Difondre, publicar o sol·licitar informació que promogui la realització de cap acte il·lícit en la seva jurisdicció, incloent, però no limitant a: fraus electrònics, SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery i qualsevol altre tipus de conducta que sigui considerada un acte il·legal.
 • Realitzar qualsevol ús fraudulent del Lloc web.
 
 

6. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del Lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de GRANDVALIRA RESORTS o de la titular dels mateixos, llevat que l'usuari o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.
Qualsevol ús aliè a GRANDVALIRA RESORTS, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements de la mateixa està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de GRANDVALIRA RESORTS.
La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a GRANDVALIRA RESORTS.
GRANDVALIRA RESORTS reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l'ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.
GRANDVALIRA RESORTS no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el Lloc web, els serveis o els continguts.
 

7. Notificació d’infraccions

En cas que la persona usuària infringeixi drets de propietat intel·lectual i / o industrial o qualsevol altre dret de terceres persones, serà advertit per GRANDVALIRA RESORTS en el moment en què aquesta tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts infractors. En aquest cas, la persona usuària respondrà per aquestes infraccions.
Si qualsevol persona o entitat considera que els continguts publicats al lloc web infringeixen els seus drets a l'honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol dret podrà comunicar-ho a GRANDVALIRA RESORTS per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el Lloc web amb l'assumpte "Vulneració de drets", sol·licitar la seva retirada i aportar la informació:
 1. identificació dels drets protegits per la legislació vigent al respecte que es consideren violats,
 2. identificació dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per permetre a GRANDVALIRA RESORTS ubicar aquest material en el Lloc web,
 3. informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè GRANDVALIRA RESORTS pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat,
 4. una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és veraç i exacta i que és titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat o autoritzada a actuar en nom d'aquest i,
 5. còpia del D.N.I., passaport o un altre document que acrediti la seva identitat. 
GRANDVALIRA RESORTS atendrà la petició i si considera que la persona o entitat té motius o causes justificades per sol·licitar la retirada d'aquests continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del Lloc web de manera que no siguin accessibles per les persones usuàries ni tan sols des de la memòria cau.
 
 

8. Formalització del contracte i reserves

El Client podrà formalitzar, a la seva elecció, amb GRANDVALIRA RESORTS la contractació dels productes/serveis oferts en qualsevol de les llengües en què aquestes "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" estan disponibles en aquest Lloc web.

8.1 Tarifes

El preu de venda, està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la contractació dels productes/serveis oferts en el Lloc web. El preu de venda dels productes/serveis que apareix en el Lloc web podrà ser modificat per GRANDVALIRA RESORTS en tot moment, sent el preu que s'aplicarà a la compra el que apareix a la pantalla en el moment de realitzar la Comanda.
Les tarifes que s’indiquen al Lloc web dels Serveis d’estació (forfaits, classes d’esquí, etc.), poden ser fixes o dinàmiques. Aquestes tarifes seran publicades en els diferents canals de venda, on es reflexaran els preus dels productes per dia i per cada tipus de forfait i categoria. Els canvis efectuats en els preus de venda, en funció de la disponibilitat i aforament de l’estació seran degudament informats al Client al Lloc web.
Els preus inclouen l'Impost general indirecte (IGI) que resultés aplicable en la data de la Comanda d'acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que GRANDVALIRA RESORTS ven en el Lloc web.
Sense perjudici de les Comandes realitzades pel Client, GRANDVALIRA RESORTS, podrà en tot moment modificar l'assortiment dels productes/serveis oferts per a la venda en el Lloc web, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors. 
 
De conformitat amb la normativa aplicable, el Client tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en el Lloc web, tota aquella informació que el Proveïdor de serveis/productes hagi facilitat a GRANDVALIRA sobre les característiques fonamentals dels productes/serveis que desitgi adquirir.

8.2 Procediment de reserves 

El Client haurà de seguir el procediment de compra i/o reserva de grandvalira.com, durant el qual diversos productes/serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra. El Client tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors. A partir del moment en què el Client confirmi la seva comanda fent clic sobre la icona "PASSAR PER CAIXA" (en endavant, la "Comanda") es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament.

8.3 Pressupostos

En el procés de compra, el Client té l’opció de guardar els productes/serveis afegits a la cistella o espai final de compra com un pressupost, per confirmar-los i pagar-los posteriorment. El Client podrà consultar el pressupost des de la bústia del seu correu electrònic o des de l’apartat “Els meus pressupostos” dins de l’espai privat del seu compte. Els preus i disponibilitat dels serveis guardats com a “Pressupostos” son a títol informatiu i estaran subjectes a la revisió de disponibilitat en el moment de la confirmació de la reserva.

8.4 Confirmació de la reserva

La Comanda serà confirmada per GRANDVALIRA RESORTS mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Client, on rebrà automàticament el bo/localitzador de la reserva, en el qual figuraran els elements essencials dels serveis i productes contractats, el preu i la data en la qual es gaudirà del servei.
La reserva no quedarà confirmada fins que no es realitzi el pagament íntegre dels productes/serveis contractats.  En cas contrari, la reserva quedarà anul·lada.
 
El bo/localitzador te caràcter de rebut i el Client haurà de presentar-lo a les taquilles de l’estació, o a la recepció de l’allotjament o servei contractat, com a resguard del pagament efectuat per poder fer ús dels serveis contractats, juntament amb el DNI/Passaport del titular de la reserva. En el cas de que el Client no rebi el bo de confirmació/localitzador, s’aconsella que contacti amb nosaltres a través del servei d’Atenció al Client.
D'altra banda, GRANDVALIRA RESORTS no assumeix cap responsabilitat en cas d'error en la introducció del correu electrònic i, per tant,  de la no recepció del correu electrònic de confirmació de la comanda. 
El Client, podrà sol·licitar la remissió de la factura dels serveis prestats per GRANDVALIRA RESORTS i rebre-la en format paper. Així mateix, l'expedició de la factura electrònica estarà condicionada a l'obtenció prèvia del consentiment exprés del Client en el procés de compra, podent-ho revocar en qualsevol moment, dirigint-se al formulari de contacte: https://www.grandvalira.com/ca/contacta-grandvalira 

8.5 Signatura manuscrita

Ateses les característiques especials de la contractació a distància, el Client reconeix la impossibilitat de signar la carta de pagament, document mitjançant el qual es presta habitualment la conformitat de la transacció. Per tant, renuncia a la signatura del document per a tota la transacció electrònica generada com a conseqüència de la reserva a través de la pàgina web. La persona que realitzi una reserva a través de la pàgina web, ha de tenir autorització per fer-ho en nom de tots els components del grup que faran el viatge i ha de confirmar que les persones que formen part del grup, accepten les condicions de la reserva. A més, aquesta persona serà responsable del cost de la reserva, incloses les comissions de cancel·lació o modificació. De la mateixa manera, aquesta persona informarà la resta d’integrants del grup dels detalla de la confirmació i de qualsevol altra informació pertinent.

8.6 Servei gratuït de lliurament de documentació 

Amb la finalitat de facilitar i agilitzar l’accés a l’estació d’esquí, GRANDVALIRA RESORTS posa a disposició del Client un servei gratuït de lliurament de la documentació de la reserva (forfait físic, bons amb els serveis de l’estació, etc.), directament a l’allotjament reservat pel Client. Aquest servei s’ofereix únicament a les reserves que inclouen la contractació d’allotjament i a reserves fetes i abonades al menys 48 hores abans de la data d’arribada.
El client haurà de presentar un bo independent per a cadascun dels serveis contractats que, per causa de la seva ubicació, tingui lloc fora del domini esquiable de GRANDVALIRA RESORTS.
 
 

9. Pagament

9.1 Mitjans de pagament 

Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar al Lloc web són: targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades en el Lloc web de GRANDVALIRA RESORTS són les següents: Visa i Mastercard.
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si l'entitat no autoritzés el pagament, GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable en el retard de la confirmació de la reserva  i no podrà formalitzar cap contracte amb el Client.

9.2 Seguretat en les operacions de pagament

Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targetes bancàries, el Client ha de comunicar a GRANDVALIRA RESORTS el criptograma visual (CVV) que figura sobre el revers de la targeta bancària utilitzada pel Client.
 
En el marc de la lluita contra el frau per Internet, les dades relatives a la Comanda del Client podran ser comunicades a tercers habilitats per la llei o designats per GRANDVALIRA RESORTS, amb l'única finalitat de verificar la identitat del Client, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament prevista.
Un cop contemplat aquest control, GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret d'exigir fotocòpia del document d'identitat del Client i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat del Client. El Client disposa d'uns drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que preveu la Política de Privadesa.
GRANDVALIRA RESORTS utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos pel Client durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).
 
 

10. Política de cancel·lació i modificacions

El Client podrà modificar o cancel·lar la reserva efectuada en qualsevol moment, amb anterioritat a la data d’arribada, d’acord amb les presents Condicions Generals de venda i el que s’estableix en les Condicions Particulars de cada oferta de serveis.
Si vol cancel·lar la reserva, podrà fer-ho a través de qualsevol dels següents mitjans:
A través del seu espai privat “Les meves reserves”
Posant-se ne contacte amb la Central de Reserves de GRANDVALIRA RESORTS a través del Fformulari de contacte: https://www.grandvalira.com/ca/contacta-grandvalira 
Si vol modificar la reserva, podrà fer-ho posant-se ne contacte amb la Central de Reserves de GRANDVALIRA RESORTS a través del formulari de contacte: https://www.grandvalira.com/ca/contacta-grandvalira 

10.1 Despeses aplicables a la cancel·lació de les reserves

En cas de desistiment dels serveis turístics contractats a través del Lloc web, el Client te dret a obtenir el reemborsament de la suma que hagués satisfet, amb deducció, en el seu cas, de l’import que es derivi en concepte de despeses de cancel·lació per part dels Proveïdors de serveis.

Les Condicions de Cancel·lació de cada Proveïdor de serveis es poden consultar en la descripció dels serveis durant el procés de reserva, abans de confirmar-la i a l’e-mail de confirmació, una vegada efectuada la reserva. Cal tenir en compte que algunes reserves no es poden cancel·lar ni modificar, per tant, recomanem consultar la informació que es facilita al procés de reserva del producte/servei que sigui del seu interès abans de fer la reserva.

L’import de les despeses de cancel·lació poden variar en funció del destí, de la data de cancel·lació i del servei que es vulgui cancel·lar.

10.2 Reemborsament de l’import

En el cas de que correspongui un reemborsament al Client, una vegada realitzades les deduccions mencionades en les Condicions de cancel·lació de cada Proveïdor de serveis, GRANDVALIRA RESORTS abonarà l’import corresponent al Client en la major brevetat possible i, en cap cas, el període superarà els 30 dies.

Si el Client va efectuar el pagament de la reserva a través de targeta bancària, l’import li serà retornat al compte associat a la targeta amb la que es va efectuar el pagament.

10.3 Abandonament anticipat de l’allotjament turístic

Si el Client decideix abandonar anticipadament l’allotjament turístic reservat amb anterioritat a la data de sortida fixada, el Proveïdor de serveis pot exigir el cobrament d’una penalització sobre el preu total dels serveis contractats que restin per utilitzar, llevat d’un acord específic entre les parts.

En el supòsit que el Client hagi d’abandonar anticipadament l’allotjament turístic reservat amb anterioritat a la data de sortida fixada, per una causa de força major degudament justificada, el Client té dret a que li sigui abonat el preu dels serveis que restin per utilitzar.

 

11. Modificació o anul·lació del servei per part de GRANDVALIRA o del PRESTADOR DE SERVEIS

En cas que sigui impossible prestar el servei contractat, GRANDVALIRA RESORTS pot cercar una alternativa per al Client, sempre que sigui possible i que les condicions ho permetin. En cas que no es pugui oferir cap alternativa al servei contractat inicialment o que el Client no accepti l'opció proposada, s’entén que es produeix la resolució del contracte, i GRANDVALIRA RESORTS emetrà un val que correspongui al producte forfet, d’acord amb el que estableix l'art. 31 de la Llei relativa a les estacions d'esquí i les instal·lacions de transport per cable, a més d’un val o reemborsament de l'import que hagi abonat el client per a la resta de serveis contractats directament amb GRANDVALIRA RESORTS i que no apareguin especificats a la llei esmentada anteriorment.

En el cas d’overbooking de l’allotjament contractat, GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret a oferir al Client un allotjament d’igual o superior categoria al que havia contractat, el més a prop possible de l’allotjament on s’ha efectuat la reserva, sempre que sigui possible i les condicions ho permetin. Si GRANDVALIRA no pogués oferir una alternativa al Client o be, si el consumidor i usuari no acceptés el canvi proposat, es procedirà a la resolució del contracte i,  GRANDVALIRA RESORTS procedirà al reemborsament de l’import que el Client hagués satisfet.
 
 

12. Modificació o anul·lació del servei en cas de restriccions o mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19 SARS-CoV-2

GRANDVALIRA RESORTS, en funció de l’evolució de la situació epidemiològica relacionada amb la COVID-19, es reserva el dret de modificar o anular els serveis contractats pel Client en cas que es doni alguna de les següents situacions: 
 • Prohibició de sortir del territori d’origen per imposició del país d’origen mitjançant un comunicat emès per una institució pública o una font governamental degudament acreditada. 
 • Prohibició d’entrada al país, decretada oficialment pel Govern d’Andorra o altres autoritats locals.
 • Restriccions de vol o tancament complert d’aeroports d’Espanya o França.
 • Obligatorietat decretada oficialment pel Govern d’Andorra, sobre l’aplicació de mesures temporals per a minimitzar la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19 SARS-CoV-2
Si el client amb reserva no pot visitar GRANDVALIRA RESORTS a causa de la COVID-19, encara que el domini estigui obert, podrà cancel·lar la seva reserva de forma gratuïta, si ho fa amb 24 hores d’antelació. En paquets amb allotjament, s’haurà de consultar la política de cancel·lació de la reserva.
GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret de fer controls d’accés amb certificat COVID tant per a la pràctica esportiva com per accedir als remuntadors, restaurants, escoles i la resta d’espais coberts del domini. Els controls es farien sempre a majors de 18 anys amb l’objectiu de garantir la seguretat del clients i treballadors. Es podrà acreditar la immunitat mitjançat una de les següents opcions: 
 • Certificat de vacunació amb les dues dosis des de fa més de 14 dies.
 • Certificat conforme s’ha superat la COVID-19 en els últims 6 mesos.
 • Certificat de prova diagnòstica negativa, que haurà de ser una PCR o TMA feta les darreres 72 hores o un test ràpid d’antígens negatiu fet les 12 hores prèvies. 
GRANDVALIRA RESORTS es reserva el dret de retirar el forfet a tot aquells clients que no puguin acreditar la certificació COVID obligatòria o es neguin a fer un test ràpid d’antigen que avali la seva immunitat.
 
 

13. Queixes i Reclamacions 

Les irregularitats o deficiències que el Client pugui trobar en els serveis contractats, hauran de notificar-se directament al Prestador de serveis en qüestió el més aviat possible i, si és possible, durant el gaudiment dels mateixos serveis, d’aquesta manera s’ofereix la possibilitat de rectificar la situació des de l’inici.
En el cas de que la solució aportada no satisfaci al Client, haurà de contactar amb el departament d’Atenció al Client de GRANDVALIRA RESORTS, el qual li donarà resposta a les reclamacions rebudes al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de la presentació de la reclamació.
A més, GRANDVALIRA RESORTS, disposa de fulls de reclamació oficials a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar-se a GRANDVALIRA RESORTS en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (Informació General de contacte) o mitjançant el següent formulari de contacte: https://www.grandvalira.com/ca/contacta-grandvalira 
 
 

14. Assegurança de viatge

GRANDVALIRA RESORTS recomana contractar una assegurança de viatge adequada abans d’arribar al destí. És responsabilitat del Client comprovar que l’assegurança contractada ofereixi la cobertura adequada.
 
 

15. Assegurança d’esquí

GRANDVALIRA RESORTS recomana contractar una assegurança d’esquí adequada abans d’arribar al destí.
En el cas de no disposar d’assegurança, GRANDVALIRA RESORTS posa a disposició dels seus Clients la possibilitat de contractar, de forma totalment opcional, una assegurança d’esquí que permetrà al Client cobrir única i exclusivament, els danys personals i de tercers ocasionats en la pràctica d’esquí i algunes de les activitats d’aventura que promou, sempre i quan la pràctica de les mateixes es realitzi dins de les estacions del domini. Pot consultar les Condicions i Cobertura de l’Assegurança d’esquí a la nostra web: https://www.grandvalira.com 
Recordem als nostres Clients que la contractació de l’Assegurança d’esquí, comporta únicament la cobertura dels riscos especificats a la pòlissa, és per aquest motiu, que recomanem la lectura de les Condicions i Cobertura de l’Assegurança d’esquí, que serà esposada al Client durant el procés de contractació.
 
 

16. Serveis d’allotjament: Règim i classificació 

16.1 Qualitat de l’allotjament

GRANDVALIRA RESORTS publica en les seves ofertes la indicació del nivell de qualitat i confort del serveis d’allotjament, d’acord amb les dades subministrades pels Proveïdors de serveis i d’acord amb la classificació pròpia del destí. Aquesta classificació s’ofereix simplement com a referencia i paràmetre de qualitat, no obstant, s’informa al Client que no hem portat a terme controls de qualitat dels establiments oferts en el Lloc web i subdominis i, GRANDVALIRA RESORTS no es responsabilitza de la idoneïtat de l’allotjament o dels serveis proporcionats.
És molt important i recomanable, que el Client llegeixi detingudament les característiques individuals que es mostren en la oferta de l’allotjament contractat.

16.2 Règim dels allotjaments

Règim tot inclòs: Tret d’indicació expressa, el règim tot inclòs inclou tots els menjars, les begudes sense alcohol i les activitats que es mencionin en la descripció de cada prestació proporcionada pel Proveïdor de serveis. Així mateix, com a norma general, el règim de tot inclòs té un abast únicament de begudes alcohòliques locals. 
Règim de pensió completa: Inclou esmorzar, dinar, sopar i allotjament. Com a regla general, els dinars i sopars no inclouen les begudes, tret que a l’oferta s’indiqui el contrari.
Règim de mitja pensió: Tret que s’indiqui el contrari a l’oferta, inclou l’esmorzar, sopar i allotjament. La regla general és que els dinars i sopars no incloguin begudes.
Règim d’allotjament i esmorzar: Inclou l’esmorzar i l’allotjament.
En el cas de que l’establiment turístic seleccionat per l’estància del Client no pugui oferir el règim alimentari contractat per motius de força major o degut a la imposició de restriccions normatives que impossibilitin el normal desenvolupament dels serveis, GRANDVALIRA RESORTS reemborsarà al Client els imports corresponents al serveis que no s’hagin pogut prestar, prenent de referencia les tarifes de l’allotjament contractat i especificades al Lloc web.

16.3 Àpats

Si els àpats formen part del paquet d’allotjament contractat i el Client no pot o no vol consumir per causa imputable a ell, no s’efectuarà cap reemborsament per les quantitats relacionades amb els àpats. 
 
 

17. Responsabilitat i Seguretat de les seves transaccions

GRANDVALIRA RESORTS garanteix la correcta aplicació de les mesures de seguretat i control sobre el tractament de les seves dades personals facilitades, necessàries per a realitzar les transaccions en línia. L'única finalitat de la utilització de l'identificador i/ o de la contrasenya del Client, serà per a comprovar la seva identitat, sent aquesta exigible en la validació de la comanda. La comunicació del número de targeta bancària i la validació definitiva de la comanda serviran com a prova de l'acceptació de l'esmenada Comanda i de l'exigibilitat dels imports compromesos per a la reserva dels productes que figurin en la Petició. Els registres informàtics, conservats en els sistemes informàtics de GRANDVALIRA RESORTS i dels seus associats, es consideraran prova de les comunicacions, Comanda i pagaments realitzats entre les parts.
En concret, el Client és responsable de mantenir la seguretat de les seves transaccions en línia i/o la contrasenya. Per tant, GRANDVALIRA RESORTS no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat per l'ús fraudulent d'aquestes dades.
 
 

18. Atenció al Client / Serveis de mediació 

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l’estat d’una Reserva o reclamació relacionada amb la seva comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client de GRANDVALIRA RESORTS, a través de:
 
 

19. Responsabilitats 

19.1 Capacitat legal per contractar

El Client declara comptar amb capacitat legal plena (major de 18 anys) per contractar els serveis oferts per GRANDVALIRA RESORTS al Lloc web i als seus subdominis,  manifestant que accepta la vinculació a les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" i, per tant, en el cas que una persona que no disposi de capacitat legal fes una Comanda al Lloc web de GRANDVALIRA RESORTS, els responsables legals de l'esmentada persona (pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquesta Comanda i, en concret, han de satisfer el preu del mateixa.

19.2 Limitació de responsabilitat

Excepte disposició legal en sentit contrari, GRANDVALIRA RESORTS no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:
 • qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva;
 • pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d'ingressos, de contractes, d'estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de serveis entre les dues parts. 
Igualment, GRANDVALIRA RESORTS també limita seva responsabilitat pel que fa als següents casos:
 • GRANDVALIRA RESORTS aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel sobre la informació dels Serveis que s’ofereixen a través del Lloc web, però no es responsabilitza per les imprecisions de la informació que ofereixen els Prestadors de Serveis.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d'una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d'internet. Manca de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. GRANDVALIRA RESORTS posa tots els mitjans al seu abast a l'efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, però, s'eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força més gran.
 • GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable dels danys derivats d'un mal ús del Lloc web, ni de qualsevol actuació fraudulenta realitzada a partir de la informació que en el mateix es facilita.
 • GRANDVALIRA RESORTS no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de la persona usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix , com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'usuari o de la usuària, utilitzant per a la connexió al Lloc web, o d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.
 • GRANDVALIRA RESORTS no es fa responsable de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar degut a que el Client no comuniqui qualsevol al·lèrgia o intolerància que pugui patir. La responsabilitat serà imputable única i exclusivament al Client, o en el seu cas, a l’establiment de restauració.
En general, GRANDVALIRA RESORTS no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, ni de cap canvi, cancel·lació o modificació de la reserva efectuada, ni de cap pèrdua o dany ocasionat per incompliment, per part dels responsables de prestar el servei, de les obligacions respectives al client, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciatiu, però no exhaustiu:
 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d'alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.  
 
 

20. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços des d’altres pàgines web 

Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Lloc web de GRANDVALIRA RESORTS, podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i / o qualsevol altre signe distintiu de GRANDVALIRA RESORTS únicament i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per GRANDVALIRA RESORTS expressament.
La persona usuària no podrà reproduir el Lloc web de GRANDVALIRA RESORTS de cap manera en la seva pròpia pàgina web, ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin visualitzar a través d'adreces d'Internet diferents, o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió al públic sobre la procedència dels continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació i la marca de GRANDVALIRA RESORTS, o es faci de qualsevol altra mena d’ús prohibit per la legislació aplicable.
L'usuari o la usuària que introdueixi l'enllaç al Lloc web GRANDVALIRA RESORTS, no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre GRANDVALIRA RESORTS sobre els seus integrants, i/o usuaris o usuàries ni sobre la qualitat dels continguts oferts .
Les pàgines web en les que s'ofereixi l'enllaç al Lloc web GRANDVALIRA RESORTS no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que GRANDVALIRA RESORTS dona suport o dona suport les idees, manifestacions o actuacions d'aquestes persones usuàries, o que resultin inadequats en relació amb l'activitat desenvolupada per GRANDVALIRA RESORTS.
 
 

21. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços a altres pàgines web

Amb l'objecte d'ajudar a la persona usuària a buscar informació o serveis d'interès, el Lloc web GRANDVALIRA RESORTS pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són de la seva propietat, ni estan controlats per aquesta. GRANDVALIRA RESORTS no controla els continguts, les Condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.
La persona usuària reconeix i accepta, que l'accés a altres llocs web no suposa que GRANDVALIRA RESORTS recomani i aprovi el contingut dels mateixos, i que GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable de les pèrdues o danys que l'usuari o la usuària pogués patir, a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l'exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d'aquests llocs web.
GRANDVALIRA RESORTS retirarà del Lloc web, o impedirà l'accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d'un tercer, sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.
 
 

22. Publicitat

El lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació. GRANDVALIRA RESORTS no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
 
 

23. Protecció de dades personals 

GRANDVALIRA RESORTS tractarà tota la informació introduïda en el Lloc web, de conformitat amb la Política de Privacitat identificada en la pàgina web grandvalira.com, tal com indica la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de dades personals i el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679, com a responsable de tractament de les dades incloses en el Lloc web.
Amb la finalitat de garantir un correcte desenvolupament dels productes/serveis contractats, l’informem que GRANDVALIRA RESORTS compartirà les seves dades de caràcter personal amb el Proveïdor de serveis que ofereixi el servei contractat.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a dpd@grandvalira.com Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: grandvalira.com
 
 

24. Miscel·lània 

24.1 Invalidesa parcial

Si una o diverses de les disposicions de les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA" fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d'una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.
 1. Exclusió de renuncia
El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l'assisteixen en cas d'incompliment per l'altra part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents "CONDICIONS GENERALS DE VENDA", no es pot interpretar com la renúncia davant futurs incompliments de l'obligació que es tracti.
 1. Llei aplicable i jurisdicció competent
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació del Principat d’Andorra. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari, o, si s'escau, al lloc de compliment de l'obligació.

24.2 Vigència

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” es mantindran vigents fins a la finalització del  contracte de les parts i extinció de totes les obligacions assumides per cadascuna. Aquestes Condicions es poden veure modificades, per la qual cosa és responsabilitat del Client consultar periòdicament i sobretot quan va a realitzar una comanda ja que les Condicions vigents en aquell moment, seran les que resultin aplicables.
 
Data de revisió de les Condicions: febrer 2022
 

APARTAT EXCLUSIU PER A PROFESSIONALS DEL TURISME

Grandvalira actua com a organitzador de diferents programes combinats amb estades d'allotjament i serveis d'estació, a més d'altres serveis que ofereix Grandvalira o altres proveïdors del país.

 

ÚS DEL WEB

El client està autoritzat a utilitzar la pàgina web i tots els seus subdominis, amb l'única finalitat de fer consultes o reserves legítimes, i amb el compromís consegüent de no fer reserves especulatives, falses o fraudulentes, ni reserves en anticipació de la demanda.  Així mateix, el client es compromet a proporcionar a http://www.grandvalira.com informació de contacte correcta i precisa, com el correu electrònic, i consent, si cal, que Grandvalira la pugui utilitzar com a forma de contacte.

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

El fet de visitar i utilitzar la pàgina web i tots els subdominis comporta l'acceptació expressa per part del consumidor/client de totes i cadascuna de les condicions generals, que es consideren automàticament incorporades en el contracte, sense que en calgui la transcripció escrita individualitzada. Les condicions generals completen i desenvolupen la legislació específica aplicable sense contravenir-hi.

 

ÚS DE LA INFORMACIÓ DE CONTACTE DEL CLIENT

El client, que és el titular de la reserva, garanteix que té més de 18 anys i que està legalment capacitat per utilitzar la pàgina web i tots els seus subdominis, i per contreure obligacions legals.

El client garanteix que les dades personals que facilita durant el procés de reserva són correctes i accepta la responsabilitat financera per qualsevol operació que es faci en nom seu o per compte seu.

D'acord amb aquest document, el client autoritza Granvalira a incloure per a futures comunicacions totes les dades personals facilitades amb relació a una reserva —tant les seves com les de totes les persones esmentades en la reserva— a la base de dades confidencial de Grandvalira, segons el que estableix la Llei 15/2003, de 18 de desembre de 2003, qualificada de protecció de dades personals. Per poder accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les o oposar-se’n al tractament, cal que el client titular de la reserva enviï una sol·licitud a l’adreça Av. Carlemany, 68, despatx 401, edifici Illa Carlemany - AD700 Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra) o per correu electrònic a lqpd@grandvalira.com. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicar a l'assumpte «PROTECCIÓ DE DADES».

 

PRODUCTES

Els productes que es poden contractar a la pàgina web i en tots els seus subdominis es poden reservar individualment o de manera combinada com a paquet de serveis.

 

HOTELS I ALTRES SERVEIS

Grandvalira actua únicament com a promotor de proveïdors d'allotjament i d’altres serveis, i com a agent de reserves en nom de l'usuari, de manera que no se la pot considerar responsable de mort, lesions, malaltia, danys, pèrdua, accident, robatori, retard o qualsevol altra irregularitat que es derivi, directament o indirectament, de la prestació dels serveis per part de l'hotel o d’altres proveïdors que comercialitzen els seus allotjaments, serveis i productes a través del web de Grandvalira; així, queda exempta de qualsevol responsabilitat contractual, extracontractual o d’un altre tipus. S'entén per proveïdor d'allotjament o d’altres serveis els proveïdors o propietaris que figuren al web i en tots els seus subdominis, i inclou totes les instal·lacions i serveis que s’ofereixen en aquest web i en tots els seus subdominis i que Grandvalira reserva en nom de l'usuari. La informació de l'hotel esmentat ha estat facilitada pel proveïdor de l'allotjament.

L’AGÈNCIA es fa responsable de comunicar per escrit a GRANDVALIRA qualsevol al·lèrgia o intolerància alimentària que un o varis dels membres del grup puguin tenir. GRANDVALIRA transmetrà aquesta informació als  establiment de restauració corresponents. Tanmateix, GRANDVALIRA queda eximida de qualsevol responsabilitat que pugui sorgir arrel de l’incompliment, negligència, error o omissió, per part de l’AGÈNCIA de les indicacions efectuades en relació a les intoleràncies o al·lèrgies dels membres del grup. Per tant, l’eventual responsabilitat serà imputable única i exclusivament a l’AGÈNCIA o, si s’escau, a l’establiment de restauració si aquest és aliè a GRANDVALIRA.

 

CLASSIFICACIÓ PER ESTRELLES I QUALITAT DE L'ALLOTJAMENT

La classificació per estrelles és la pròpia de la destinació i s'ajusta a la normativa vigent en l'àrea. Serveix merament de descripció general i pot no aplicar-se en tots els casos. El tipus d'habitacions que proporcioni un hotel (per exemple, individual, doble, de matrimoni) pot variar. És responsabilitat del client comprovar el tipus d'allotjament i els serveis prestats per cada hotel o agent soci. És responsabilitat de l'agent soci oferir informació sobre els hotels, serveis o paquets que es poden reservar. El client accepta que no hem dut a terme controls de qualitat dels establiments que s’ofereixen al web i en tots els seus subdominis, i no ens responsabilitzem de la idoneïtat de l'allotjament ni dels serveis prestats. La inclusió d'allotjaments al web no comporta en cap cas que Grandvalira els recomani o els avali. Renunciem a qualsevol responsabilitat per inexactituds relatives als allotjaments i serveis que s’ofereixen al web i en tots els seus subdominis.

 

SERVEIS D'ESTACIÓ

Grandvalira actua com a propietària i com a proveïdora dels serveis d'estació que ofereix al seu domini i que estan a la venda en aquest lloc web i en tots els seus subdominis.

Els serveis propis que ofereix Grandvalira són: forfet, classes d'esquí, activitats d'aventura, serveis de restauració i altres serveis presents al domini esquiable de Grandvalira .

 

ASSEGURANÇA

Es recomana contractar una assegurança de viatge adequada abans d'arribar a la destinació. És responsabilitat del client comprovar que l'assegurança ofereixi la cobertura apropiada.

 

ASSEGURANÇA D'ESQUÍ + COMPLEMENT DE PÈRDUA DE FORFET:

En cas que no es tingui contractada cap assegurança, s'aconsella contractar l'assegurança d'esquí de Grandvalira que, en cap cas, actua com a assegurança de viatge. L'assegurança d'esquí cobreix únicament i exclusivament els danys personals i a tercers ocasionats en la pràctica de l'esquí i d’algunes de les activitats d'aventura que l’estació promou i controla, sempre que la pràctica d’aquestes activitats es dugui a terme dins de les instal·lacions del domini. Es recomana que el client consulti les cobertures de l’assegurança. Es pot contractar al web com a servei addicional a la reserva o bé directament a les taquilles de l'estació, on cal presentar el forfet abans d'utilitzar cap remuntador.

Inclou la reimpressió sense cost del forfet en cas de pèrdua.

 

INSCRIPCIÓ, RESERVA I PAGAMENTS

Segons les condicions contractuals, a l'hora de confirmar la reserva cal complir les condicions de pagament establertes. La reserva no es considera ferma fins que no se’n faci el 100 % del pagament. En cas contrari, la reserva queda anul·lada i s'apliquen les condicions que s’indiquen en l'apartat d'anul·lacions. Els pagaments es poden fer pels mitjans electrònics que hi ha habilitats al web.

El client ha de presentar a les taquilles de l'estació el nostre localitzador i el DNI del titular de la reserva o el bo original que emet el nostre sistema de vendes o el de l'agència.

La factura es pot sol·licitar en una data posterior a la data de finalització de l’estada.

La reserva inclou els serveis que s’especifiquen a la confirmació de la reserva. Es recomana llegir detingudament tota la informació de l'allotjament (en cas que s'inclogui aquesta informació), atès que pot indicar suplements i serveis addicionals amb recàrrec que l'usuari ha d'abonar directament a l'establiment. Grandvalira queda exempta de qualsevol responsabilitat contractual, extracontractual o d’un altre tipus amb relació a aquests serveis i suplements.

 

PRESSUPOSTOS

Els preus i la disponibilitat dels serveis desats com a «Pressupostos» es proporcionen a títol informatiu i estan subjectes a revisió de la disponibilitat en el moment que es confirma la reserva.

 

CONFIRMACIÓ

Un cop el client hagi fet el pagament total de la reserva com s'ha indicat més amunt, rebrà automàticament el bo/localitzador. Aquest bo és la base del contracte de reserva: el client reconeix que és el responsable de comprovar la confirmació, així com també de comprovar que totes les dades que s’hi incloguin siguin correctes, ja que els serveis només es poden oferir d'acord amb les dades especificades en la reserva.

 

SIGNATURA MANUSCRITA

Ateses les característiques especials de la contractació a distància, el client reconeix la impossibilitat de signar la carta de pagament, document mitjançant el qual es dona habitualment la conformitat de la transacció. Per tant, renuncia a la signatura del document per a tota la transacció electrònica generada com a conseqüència de la reserva feta a través de la pàgina web i de tots els seus subdominis. La persona que emplena el formulari de reserva de la pàgina ha de tenir autorització per fer-ho en nom de tots els components del grup que faran el viatge i ha de confirmar que les persones que componen el grup accepten les condicions de la reserva. A més, aquesta persona és responsable del cost de la reserva, incloses les comissions de cancel·lació o modificació. Així mateix, aquesta persona ha d'informar la resta d'integrants del grup dels detalls de la confirmació i de qualsevol altra informació pertinent.

 

LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ

Per tal de facilitar i agilitzar l'accés a l'estació, Grandvalira posa a disposició del client un servei gratuït de lliurament de la documentació de la reserva (forfet físic, bons amb els serveis de l'estació, etc.) directament a l'allotjament reservat pel client. Aquest servei s'ofereix només per a les reserves que inclouen la contractació de l'allotjament i les reserves que es fan i que s’abonen almenys 48 hores abans de la data d'arribada.

El client ha de presentar un bo independent per a cadascun dels serveis contractats que, a causa de la seva ubicació, es prestin fora del domini esquiable de Grandvalira.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

El client pot modificar o cancel·lar la reserva en qualsevol moment abans del dia d'inici dels serveis, a través del web o de qualsevol dels subdominis corresponents en què l'hagi fet; en cas de dubte, cal posar-se en contacte directament amb la Central de Reserves de Grandvalira, a booking@grandvalira.com, o trucar al número (+376) 891 800.

Si el client cancel·la la reserva, es poden generar despeses per part dels proveïdors d'allotjament o de serveis. Cada proveïdor de serveis i cada promoció tenen la seva pròpia política de cancel·lació o modificació, que es detalla en la descripció dels serveis en el moment de la compra.

No obstant això, les cancel·lacions que es puguin produir a causa del tancament de l'estació es tracten d'acord amb el procediment especial definit per Grandvalira.

Si aquests recàrrecs no es reflecteixen en la descripció del servei, s'apliquen els que s'indiquen a continuació:

 

1. CANCELACIONS DE RESERVES INDIVIDUALS
 

1.1 FORFET 
Grandvalira genera la factura de les reserves que es confirmen el mateix dia d'inici del servei. En cas que no s’hagi consumit la reserva (és a dir, que Grandvalira no hagi lliurat els forfets al client), el client ha de sol·licitar-ne l’anul·lació enviant un correu electrònic a facturacio@grandvalira.com
El termini per sol·licitar la cancel·lació és de 7 dies a partir de la data d'inici dels serveis; sense despeses.
En cas contrari, un cop hagin transcorregut els 7 dies immediatament posteriors al primer dia d'inici dels serveis, s'aplica el 10 % de despeses sobre el total de la reserva confirmada.


1.2 SERVEIS D'ESTACIÓ I PAQUETS SENSE ALLOTJAMENT
Menys de 24 hores i no presentació del client: 100 % del total de la reserva.


1.3 ALLOTJAMENT I PAQUETS AMB ALLOTJAMENT
En cas que la reserva inclogui el servei d’allotjament, els criteris seran els que s’especifiquin en cada reserva.


2. CANCEL·LACIONS DE RESERVES DE GRUPS

Entre 15 dies i la no presentació del grup: 30 % del total de la reserva.

En cas que la reserva de grup inclogui el servei d'allotjament, els criteris seran els que ens sol·liciti l'allotjament en cada situació i segons el que especifiqui cada contracte de reserva de grup.

CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ

1. DEVOLUCIONS DE RESERVES INDIVIDUALS

Es considera una devolució el retorn de vals de servei ja emesos, sempre que aquests vals no s’hagin utilitzat. Les devolucions s’han d'efectuar a les taquilles el mateix dia d’inici dels serveis, sempre dins l'horari operatiu de les taquilles; en cas contrari, no s'accepten.
La devolució d'un paquet s'ha de fer amb tots els serveis complets i aquests han de correspondre a la mateixa reserva (mateix número de localitzador/expedient).


1.1 FORFET

- Devolució sense despeses: s’acceptarà la devolució sense despeses de fins a 6 (Sis) forfets de la totalitat de la reserva, fins el mateix dia d’inici dels serveis. 
A partir del setè forfet, s’aplicarà un càrrec del 5% en concepte de despeses de devolució. Queden excloses les promocions.
 

1.2 SERVEIS D’ESTACIÓ I PAQUETS SENSE ALLOTJAMENT:

- Devolució sense despeses: s’acceptarà com a màxim, fins a 24 hores abans de l’inici dels serveis.
- La devolució en un termini inferior a 24 hores i la no presentació del client facultaran a NEVASA per efectuar un càrrec del 100% de la reserva. 
 

1.3 ALLOTJAMENT I PAQUETS AMB ALLOTJAMENT:
En cas que la reserva inclogui el servei d'allotjament, els criteris seran els que s'especifiquin en cada servei.

2. DEVOLUCIONS DE RESERVES DE GRUPS

La devolució sense despeses s'accepta com a màxim fins al mateix dia d'inici dels serveis, sempre que no superi el 10 % de la totalitat de la reserva. Tot allò que superi aquest 10 % tindrà un càrrec d'un 5 % en concepte de despeses de devolució (només sobre el percentatge que superi aquest 10 %). S’exclouen les promocions.

CONDICIONS DE MODIFICACIÓ

1. MODIFICACIONS DE RESERVES INDIVIDUALS

Pel que fa a les modificacions, consulteu la pàgina web o bé qualsevol dels subdominis corresponents en què es va gestionar la reserva; s’exclouen les ofertes i promocions.

 

2.  MODIFICACIONS DE RESERVES DE GRUPS (SENSE ALLOTJAMENT)

Les modificacions dels serveis, de dates de reserva, de sector o de nombre de persones reservades poden comportar les despeses que es detallen. No s'apliquen per a reserves de grups amb allotjament; en aquest cas, els criteris seran els que s'especifiquin en cada reserva.


2.1. CANVI DE TIPUS DE SERVEI: fins a 5 dies abans de l'entrada del grup s'accepta la modificació del tipus de servei segons la disponibilitat de places i horaris.

2.2. CANVI DE DATES, DE NOM DEL GRUP O DE SECTOR: no es permeten els canvis de dates, de nom de grup ni de sector 15 dies abans de l'entrada del grup.

2.3. Nombre de persones:

• A la baixa: fins a 5 dies abans de l'entrada del grup, s'accepta fins a un 20 % de modificació a la baixa sense despeses; si són menys de 5 dies, cal aplicar les condicions de devolució de grups.

• A l'alça: fins a 5 dies abans de l'entrada del grup, s'accepten ampliacions segons la disponibilitat de places i horaris; en cas que no hi hagi disponibilitat en grups, s'aplica la tarifa de paquet individual.
 

RECLAMACIONS

Les irregularitats o deficiències que el client pugui trobar en els serveis que contracta s'han de notificar directament al prestatari del servei en qüestió i durant el transcurs de l'ús i gaudi d’aquest servei, de manera que el client doni l'oportunitat de rectificar la situació des que comenci a produir-se.

En cas que la solució aportada no satisfaci el client, aquest ha de contactar per escrit amb el departament d'atenció al client de Grandvalira a través del formulari https://www.grandvalira.com/ca/contacta-grandvalira

Grandvalira no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici causat per les accions, omissions o negligència dels proveïdors o de tercers.

 

PRECISIÓ DE LA INFORMACIÓ

El client reconeix i accepta que no es pot considerar Grandvalira com a responsable de les imprecisions de la informació que ofereixen els proveïdors dels serveis. El client també reconeix que els proveïdors dels serveis que ofereix Grandvalira s'esforcen per garantir que la informació d'aquest lloc web sigui acurada i estigui actualitzada en tot moment. En conseqüència, el client queda informat i accepta que la informació i els preus d'aquest lloc web estan subjectes a variacions i es faciliten només a títol informatiu.

 

FORÇA MAJOR

Grandvalira no es fa responsable de cap canvi, cancel·lació o modificació de la reserva, ni de cap de les pèrdues o danys ocasionats per l'incompliment de les obligacions respectives davant del client per part dels responsables de prestar els serveis, quan l'incompliment estigui ocasionat per circumstàncies de força major. Aquestes circumstàncies són, entre d’altres, a títol informatiu: guerres, revolucions, atemptats terroristes, tancament de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals o qualsevol altra circumstància que pugui afectar greument ambdues parts, així com també qualsevol altra circumstància imprevisible que no estigui sota el control de Grandvalira.

 

LEGISLACIÓ I FUR

L'aplicació i la interpretació d'aquestes condicions generals es regiran per la legislació vigent del Principat d'Andorra. En cas d'una possible discrepància fruit de la interpretació o execució d'alguna d'aquestes condicions, totes dues parts, amb renúncia explícita del seu fur, si escau, se sotmeten a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra.

T'interessa ...

Grandvalira 2021-2022
Proudly developed with by Bitanube