CONDICIONS GENERALS

2.2 CLÀUSULA DE CONSENTIMENT DEL FORMULARI WEB: CONFIRMI LA SEVA RESERVA

Textos legals, versió 2; 11-2021

L'informem que les dades personals obtingudes amb aquest formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, s'incorporaran als fitxers:

1- [USUARIS WEB / NEWSLETTER], degudament inscrit al Registre Públic d'Inscripció de Fitxers de Dades Personals de l'Agència Andorrana de Protecció de Dades, del qual és responsable NEUS DEL VALIRA, S.A., [en endavant NEVASA], domiciliada a l'Av. Carlemany, 68 Despatx 401 Edifici Illa Carlemany – AD700 ESCALDES-ENGORDANY (Principat d’Andorra), NRT A706067F, amb el Registre de Comerç número 917870Z,  https://www.grandvalira.com/ca/contacta-grandvalira ,   amb la finalitat de gestionar aquest formulari per registrar les seves dades personals, poder interaccionar amb els serveis del lloc web, fer una reserva en línia, així com enviar informació periòdica de les nostres ofertes de productes, activitats i serveis, fins i tot a través de mitjans electrònics.

Es pot oposar en qualsevol moment a aquest tipus d'enviaments. Per fer-ho, ha d'enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça lqpd@grandvalira.com amb l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ", o fer clic a l'opció corresponent en rebre una comunicació electrònica.

NEVASA es compromet a utilitzar les dades obtingudes mitjançant aquest formulari únicament per a la finalitat esmentada anteriorment.

L'interessat declara que coneix el destí i l'ús de les dades personals obtingudes amb la lectura d'aquesta clàusula.

L'enviament d'aquest formulari implica l'acceptació expressa de les clàusules exposades.

Així mateix, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i, si escau, d'oposició (drets ARSO) en els termes establerts per la Llei Qualificada 15/2003, presentant o enviant una sol·licitud per escrit dirigida a: Av. Carlemany, 68 Despatx 401 Edifici Illa Carlemany - AD700 ESCALDES-ENGORDANY (Principat d’Andorra), o per correu electrònic a lqpd@grandvalira.com , acompanyada d'una fotocòpia del DNI o d'un document acreditatiu equivalent i amb l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Grandvalira actua com a organitzador de diferents programes combinats amb estades en allotjament i serveis d'estació, a més d'altres serveis que ofereix Grandvalira o altres proveïdors del país.

Ús del web

El client està autoritzat a utilitzar la pàgina web i tots els seus subdominis, amb l'única finalitat de fer consultes o reserves legítimes, i amb el compromís consegüent de no fer reserves especulatives, falses o fraudulentes, ni reserves en anticipació de la demanda.  Així mateix, el client es compromet a proporcionar a http://www.grandvalira.com informació de contacte correcta i precisa, com el correu electrònic, i consent, si cal, que Grandvalira la pugui utilitzar com a forma de contacte.

Acceptació de les condicions

El fet de visitar i utilitzar la pàgina web i tots els subdominis comporta l'acceptació expressa per part del consumidor/client de totes i cadascuna de les condicions generals, que es consideren automàticament incorporades en el contracte, sense que en calgui la transcripció escrita individualitzada. Les condicions generals completen i desenvolupen la legislació específica aplicable sense contravenir-hi.

Ús de la informació de contacte del client

El client, que és el titular de la reserva, garanteix que té més de 18 anys i que està legalment capacitat per utilitzar la pàgina web i tots els seus subdominis, i per contreure obligacions legals.

El client garanteix que les dades personals que facilita durant el procés de reserva són correctes i accepta la responsabilitat financera per qualsevol operació que es faci en nom seu o per compte seu.

D'acord amb aquest document, el client autoritza Grandvalira a incloure per a futures comunicacions totes les dades personals facilitades amb relació a una reserva —tant les seves com les de totes les persones esmentades en la reserva— a la base de dades confidencial de Grandvalira, segons el que estableix la Llei 15/2003, de 18 de desembre de 2003, qualificada de protecció de dades personals. Per poder accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les o oposar-se’n al tractament, cal que el client titular de la reserva enviï una sol·licitud a l’adreça Av. Carlemany, 68, despatx 401, edifici Illa Carlemany - AD700 Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra) o per correu electrònic a lqpd@grandvalira.com. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicar a l'assumpte «PROTECCIÓ DE DADES».

Productes

Els productes que es poden contractar a la pàgina web i en tots els seus subdominis es poden reservar individualment o de manera combinada com a paquet de serveis.

Hotels i altres serveis

Grandvalira actua únicament com a promotor de proveïdors d'allotjament i d’altres serveis, i com a agent de reserves en nom de l'usuari, de manera que no se la pot considerar responsable de mort, lesions, malaltia, danys, pèrdua, accident, robatori, retard o qualsevol altra irregularitat que es derivi, directament o indirectament, de la prestació dels serveis per part de l'hotel o d’altres proveïdors que comercialitzen els seus allotjaments, serveis i productes a través del web de Grandvalira; així, queda exempta de qualsevol responsabilitat contractual, extracontractual o d’un altre tipus. S'entén per proveïdor d'allotjament o d’altres serveis els proveïdors o propietaris que figuren al web i en tots els seus subdominis, i inclou totes les instal·lacions i serveis que s’ofereixen en aquest web i en tots els seus subdominis i que Grandvalira reserva en nom de l'usuari. La informació de l'hotel esmentat ha estat facilitada pel proveïdor de l'allotjament.

El client es fa responsable de comunicar per escrit a GRANDVALIRA qualsevol al·lèrgia o intolerància alimentària que un o varis dels membres del grup puguin tenir. GRANDVALIRA transmetrà aquesta informació als  establiment de restauració corresponents. Tanmateix, GRANDVALIRA queda eximida de qualsevol responsabilitat que pugui sorgir arrel de l’incompliment, negligència, error o omissió, per part del client de les indicacions efectuades en relació a les intoleràncies o al·lèrgies dels membres del grup. Per tant, l’eventual responsabilitat serà imputable única i exclusivament al client o, si s’escau, a l’establiment de restauració si aquest és aliè a GRANDVALIRA.

Classificació per estrelles i qualitat del'allotjament

La classificació per estrelles és la pròpia de la destinació i s'ajusta a la normativa vigent en l'àrea. Serveix merament de descripció general i pot no aplicar-se en tots els casos. El tipus d'habitacions que proporcioni un hotel (per exemple, individual, doble, de matrimoni) pot variar. És responsabilitat del client comprovar el tipus d'allotjament i els serveis prestats per cada hotel o agent soci. És responsabilitat de l'agent soci oferir informació sobre els hotels, serveis o paquets que es poden reservar. El client accepta que no hem dut a terme controls de qualitat dels establiments que s’ofereixen al web i en tots els seus subdominis, i no ens responsabilitzem de la idoneïtat de l'allotjament ni dels serveis prestats. La inclusió d'allotjaments al web no comporta en cap cas que Grandvalira els recomani o els avali. Renunciem a qualsevol responsabilitat per inexactituds relatives als allotjaments i serveis que s’ofereixen al web i en tots els seus subdominis.

Serveis d'estació

Grandvalira actua com a propietària i com a proveïdora dels serveis d'estació que ofereix al seu domini i que estan a la venda en aquest lloc web i en tots els seus subdominis. Els serveis propis que ofereix Grandvalira són: forfet, classes d'esquí, activitats d'aventura, serveis de restauració i altres serveis presents al domini esquiable de Grandvalira.

Assegurança

Es recomana contractar una assegurança de viatge adequada abans d'arribar a la destinació. És responsabilitat del client comprovar que l'assegurança ofereixi la cobertura apropiada.

 

ASSEGURANÇA D'ESQUÍ + COMPLEMENT DE PÈRDUA DE FORFET:

En cas que no es tingui contractada cap assegurança, s'aconsella contractar l'assegurança d'esquí de Grandvalira que, en cap cas, actua com a assegurança de viatge. L'assegurança d'esquí cobreix únicament i exclusivament els danys personals i a tercers ocasionats en la pràctica de l'esquí i d’algunes de les activitats d'aventura que l’estació promou i controla, sempre que la pràctica d’aquestes activitats es dugui a terme dins de les instal·lacions del domini. Es recomana que el client consulti les cobertures de l’assegurança. Es pot contractar al web com a servei addicional a la reserva o bé directament a les taquilles de l'estació, on cal presentar el forfet abans d'utilitzar cap remuntador.

Inclou la reimpressió sense cost del forfet en cas de pèrdua.

Inscripció, reserva i pagaments

Segons les condicions contractuals, a l'hora de confirmar la reserva cal complir les condicions de pagament establertes. La reserva no es considera ferma fins que no se’n faci el 100 % del pagament. En cas contrari, la reserva queda anul·lada i s'apliquen les condicions que s’indiquen en l'apartat d'anul·lacions. Els pagaments es poden fer pels mitjans electrònics que hi ha habilitats al web.

El client ha de presentar a les taquilles de l'estació el nostre localitzador i el DNI del titular de la reserva o el bo original que emet el nostre sistema de vendes o el de l'agència.

La factura es pot sol·licitar en una data posterior a la data de finalització de l’estada.

La reserva inclou els serveis que s’especifiquen a la confirmació de la reserva. Es recomana llegir detingudament tota la informació de l'allotjament (en cas que s'inclogui aquesta informació), atès que pot indicar suplements i serveis addicionals amb recàrrec que l'usuari ha d'abonar directament a l'establiment. Grandvalira queda exempta de qualsevol responsabilitat contractual, extracontractual o d’un altre tipus amb relació a aquests serveis i suplements.

Pressupostos

Els preus i la disponibilitat dels serveis desats com a «Pressupostos» es proporcionen a títol informatiu i estan subjectes a revisió de la disponibilitat en el moment que es confirma la reserva.

Confirmació

Un cop el client hagi fet el pagament total de la reserva com s'ha indicat més amunt, rebrà automàticament el bo/localitzador. Aquest bo és la base del contracte de reserva: el client reconeix que és el responsable de comprovar la confirmació, així com també de comprovar que totes les dades que s’hi incloguin siguin correctes, ja que els serveis només es poden oferir d'acord amb les dades especificades en la reserva.

Signatura manuscrita

Ateses les característiques especials de la contractació a distància, el client reconeix la impossibilitat de signar la carta de pagament, document mitjançant el qual es dona habitualment la conformitat de la transacció. Per tant, renuncia a la signatura del document per a tota la transacció electrònica generada com a conseqüència de la reserva feta a través de la pàgina web i de tots els seus subdominis. La persona que emplena el formulari de reserva de la pàgina ha de tenir autorització per fer-ho en nom de tots els components del grup que faran el viatge i ha de confirmar que les persones que componen el grup accepten les condicions de la reserva. A més, aquesta persona és responsable del cost de la reserva, incloses les comissions de cancel·lació o modificació. Així mateix, aquesta persona ha d'informar la resta d'integrants del grup dels detalls de la confirmació i de qualsevol altra informació pertinent.

Lliurament de documentació

Per tal de facilitar i agilitzar l'accés a l'estació, Grandvalira posa a disposició del client un servei gratuït de lliurament de la documentació de la reserva (forfet físic, bons amb els serveis de l'estació, etc.) directament a l'allotjament reservat pel client. Aquest servei s'ofereix només per a les reserves que inclouen la contractació de l'allotjament i les reserves que es fan i que s’abonen almenys 48 hores abans de la data d'arribada.

El client ha de presentar un bo independent per a cadascun dels serveis contractats que, a causa de la seva ubicació, es prestin fora del domini esquiable de Grandvalira.

Condicions de cancel·lació

El client pot modificar o cancel·lar la reserva en qualsevol moment abans del dia d'inici dels serveis, a través del web o de qualsevol dels subdominis corresponents en què l'hagi fet; en cas de dubte, cal posar-se en contacte directament amb la Central de Reserves de Grandvalira, a  https://www.grandvalira.com/ca/contacta-grandvalira , o trucar al número (+376) 891 800.

Si el client cancel·la la reserva, es poden generar despeses per part dels proveïdors d'allotjament o de serveis. Cada proveïdor de serveis i cada promoció tenen la seva pròpia política de cancel·lació o modificació, que es detalla en la descripció dels serveis en el moment de la compra.

Reclamacions

Les irregularitats o deficiències que el client pugui trobar en els serveis que contracta s'han de notificar directament al prestatari del servei en qüestió i durant el transcurs de l'ús i gaudi d’aquest servei, de manera que el client doni l'oportunitat de rectificar la situació des que comenci a produir-se.

En cas que la solució aportada no satisfaci el client, aquest ha de contactar per escrit amb el departament d'atenció al client de Grandvalira a través del formulari  https://www.grandvalira.com/ca/contacta-grandvalira .

Grandvalira no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici causat per les accions, omissions o negligència dels proveïdors o de tercers.

Precisió de la informació

El client reconeix i accepta que no es pot considerar Grandvalira com a responsable de les imprecisions de la informació que ofereixen els proveïdors dels serveis. El client també reconeix que els proveïdors dels serveis que ofereix Grandvalira s'esforcen per garantir que la informació d'aquest lloc web sigui acurada i estigui actualitzada en tot moment. En conseqüència, el client queda informat i accepta que la informació i els preus d'aquest lloc web estan subjectes a variacions i es faciliten només a títol informatiu.

Força major

Grandvalira no es fa responsable de cap canvi, cancel·lació o modificació de la reserva, ni de cap de les pèrdues o danys ocasionats per l'incompliment de les obligacions respectives davant del client per part dels responsables de prestar els serveis, quan l'incompliment estigui ocasionat per circumstàncies de força major. Aquestes circumstàncies són, entre d’altres, a títol informatiu: guerres, revolucions, atemptats terroristes, tancament de fronteres, epidèmies, catàstrofes naturals o qualsevol altra circumstància que pugui afectar greument ambdues parts, així com també qualsevol altra circumstància imprevisible que no estigui sota el control de Grandvalira.

Legislació i fur

L'aplicació i la interpretació d'aquestes condicions generals es regiran per la legislació vigent del Principat d'Andorra. En cas d'una possible discrepància fruit de la interpretació o execució d'alguna d'aquestes condicions, totes dues parts, amb renúncia explícita del seu fur, si escau, se sotmeten a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra.

Modificació o anul·lació del servei en cas de restriccions o mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19 SARS-CoV-2

Grandvalira Resorts, en funció de l’evolució de la situació epidemiològica relacionada amb la COVID-19, es reserva el dret de modificar o anular els serveis contractats pel Client en cas que es doni alguna de les següents situacions: 

·        Prohibició de sortir del territori d’origen per imposició del país d’origen mitjançant un comunicat emès per una institució pública o una font governamental degudament acreditada.

·        Prohibició d’entrada al país, decretada oficialment pel Govern d’Andorra o altres autoritats locals.

·        Restriccions de vol o tancament complert d’aeroports d’Espanya o França.

·        Obligatorietat decretada oficialment pel Govern d’Andorra, sobre l’aplicació de mesures temporals per a minimitzar la situació d’emergència sanitària causada pel COVID-19 SARS-CoV-2

Si el client amb reserva no pot visitar Grandvalira Resorts a causa de la COVID-19, encara que el domini estigui obert, podrà cancel·lar la seva reserva de forma gratuïta, si ho fa amb 24 hores d’antelació. En paquets amb allotjament, s’haurà de consultar la política de cancel·lació de la reserva.

Grandvalira Resorts es reserva el dret de fer controls d’accés amb certificat COVID tant per a la pràctica esportiva com per accedir als remuntadors, restaurants, escoles i la resta d’espais coberts del domini. Els controls es farien sempre a majors de 16 anys amb l’objectiu de garantir la seguretat del clients i treballadors. Es podrà acreditar la immunitat mitjançat una de les següents opcions:

- Certificat de vacunació amb les dues dosis des de fa més de 14 dies.

- Certificat conforme s’ha superat la COVID-19 en els últims 6 mesos

- Certificat de prova diagnòstica negativa, que haurà de ser una PCR o TMA feta les darreres 72 hores o un test ràpid d’antígens negatiu fet les 12 hores prèvies.

Grandvalira Resorts es reserva el dret de retirar el forfet a tot aquells clients que no puguin acreditar la certificació COVID obligatòria o es neguin a fer un test ràpid d’antigen que avali la seva immunitat.

T'interessa ...

Grandvalira 2021-2022
Proudly developed with by Bitanube