Indica en qué idioma quieres navegar por nuestra web.
Indica en quin idioma vols navegar per la nostra web.
Specify your preferred language for browsing our website.
Indiquez dans quelle langue vous souhaitez naviguer sur notre site.
Categoria: 
Paisatges Grandvalira
Corporatiu

Compromís amb el medi ambient

Sostenibilitat i Qualitat

El compromís amb la conservació de l’entorn és cada cop més palès en la nostra societat, i la normativa és cada cop més estricta. Per a Grandvalira, el respecte envers el medi ambient és una prioritat per la qual lluitem dia a dia, intentant causar l’impacte més baix possible, aprofitant tots els recursos necessaris, però sempre amb una actitud de respecte i conservació. Els diferents equips treballen amb unes pautes estratègiques per garantir la sostenibilitat, a més d’incentivar els visitants perquè també ells actuïn de manera responsable amb l’entorn natural.

 

Política mediambiental 

La nostra política mediambiental va més enllà de la pròpia activitat. Demanem a proveïdors i subcontractistes que signin el document Respecte ambiental com a compromís en una gestió respectuosa del medi ambient. A més, prioritzem l’ús de materials sostenibles i la preservació dels recursos naturals que fem servir. L’aigua és un bé preuat i de primera necessitat per a Grandvalira, i per això disposem de diversos sistemes que permeten controlar l’ús d’aquest recurs durant tot l’any i evitar-ne el malbaratament.

El sistema d’innivació optimitza l’ús dels recursos naturals mitjançant la informació dels sonars instal·lats a les màquines trepitjaneu i la cartografia GPS de totes les pistes de l’estació. Aquesta informació tradueix l’estat real del mantell nival i els canons de neu en produeixen la quantitat estrictament necessària, sense malbaratar ni aigua ni electricitat i contribuint a la reducció de l’emissió de CO2 a l’atmosfera.

A Grandvalira també tenim un compromís amb el medi ambient que prioritza l’esforç i la inversió per minimitzar l’impacte paisatgístic de les nostres instal·lacions. L’estació vetlla per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi la biodiversitat. En aquest sentit, a Grandvalira protegim la fauna mitjançant accions com la senyalització dels cables dels remuntadors per evitar accidents d’aus, conservem i defensem el medi natural on es troba el gall de bosc, una espècie protegida a tota Europa, i treballem amb la pagesia per facilitar i salvaguardar els usos històrics de les muntanyes.

A més, treballem per revegetar els espais del territori que han estat intervinguts. Una part d’aquestes accions es duen a terme utilitzant llavors autòctones del país recollides pels mateixos operaris de l’estació, conservades i reintroduïdes en el paisatge.

Els plans triennals de revegetació de les zones malmeses ajuden a mantenir el paisatge i afavorir l’equilibri natural de l’entorn.

Totes aquestes accions es porten a terme per preservar els recursos de l’entorn de l’estació. 

 

Grandvalira Soldeu - El Tarter

Qualitat

A Grandvalira Soldeu - El Tarter disposem d’un pla de gestió ambiental, polítiques i procediments concrets per aconseguir aquestes fites d’acord amb la norma ISO 14001:2015. En aquests sectors de l’estació disposem d’una gestió de qualitat per satisfer les necessitats i els requisits de totes les parts interessades. Per a aquesta tasca comptem amb la certificació ISO 9001:2015, que garanteix que es pugui oferir la qualitat que mereixen els esquiadors a partir d’un conjunt de polítiques, procediments i eines.

 

Prevenció de riscos

A Grandvalira Soldeu - El Tarter comptem amb la norma ISO 45001:2018, mitjançant el Sistema de gestió de seguretat i salut en el treball, que preveu aspectes relacionats amb la salut, el benestar i la seguretat dels treballadors. Organitzem revisions mèdiques periòdiques per als treballadors i cada temporada invertim en cursos de formació sobre seguretat en el lloc de treball.

 

Seguretat alimentària 

Els sectors de Soldeu, El Tarter i Canillo estan certificats d’acord amb l'ISO 22000, amb l'objectiu bàsic de garantir la seguretat alimentària. De manera paral·lela, es millora la protecció del consumidor i s'enforteix la seva confiança. Així mateix, establim requisits i paràmetres de gestió eficaços.

L'obtenció d'aquesta certificació demostra públicament el nostre compromís en un tema tan sensible per a la societat i l'opinió pública com és el de la seguretat alimentària, i col·loca l'organització en situació d'avantatge en front dels seus competidors. Grandvalira és pionera i de les poques estacions del món que compten amb aquesta certificació.

 

 

Política SIG ENSISA

 

Desenvolupament Sostenible 

A Grandvalira estem convençuts que la qualitat de la nostra col·laboració amb les parts interessades contribueix al nostre rendiment econòmic, ambiental, ètic i social. És per això que preservem la riquesa del nostre entorn, promovem la paritat i la diversitat i actuem per ser reconeguts com a empresa de referència.

En aquest sentit, a Grandvalira ens hem alineat amb l’Agenda 2030 i hem implementat voluntàriament objectius de desenvolupament sostenible:

 

  • Plans d’igualtat i gestió de la diversitat i inclusió.
  • Conciliació de la vida personal, laboral i familiar.
  • Plans de formació.
  • Gestió sostenible de l’aigua i del sanejament de les aigües residuals.
  • Ús eficient i responsable dels recursos hídrics.
  • Augment de l’ús de productes ecodissenyats i materials amb certificacions ecoresponsables i sostenibles.
  • Consum responsable: suport a productors locals, km 0 i compra de material amb certificacions acreditades.
  • Augment de l’ús d’energia renovable i de l’eficiència energètica.
  • Càlcul i seguiment de la petjada de carboni.

T'interessa ...

Grandvalira 2021-2022
Proudly developed with by Bitanube